BENOveren krijgt de steun van de hele bouwwereld

  BE   6 november 2017 Bron: Marquiz
BENOveren krijgt de steun van de hele bouwwereld
Foto: © Valentine Van der Hauwaert
Om de BENOvatiedrempels van woningeigenaars te helpen overwinnen, hebben de belangrijkste stakeholders van het Renovatiepact, elk op hun manier, het voorbije jaar al tal van initiatieven genomen. In oktober 2016 werd, samen met het werkwoord BENOveren en het label ‘Ik BENOveer’, de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe’ voorgesteld. Daarin wordt in grote lijnen uitgelegd wat BENOveren precies inhoudt, waarom beter wordt geBENOveerd in plaats van gewoon te renoveren, én hoe verbouwers dat praktisch kunnen doen.

Om in te spelen op de verschillende mogelijke motieven om te BENOveren in plaats van ‘gewoon’ te renoveren, werd op 16 februari van dit jaar, de eerste dag van Batibouw, de sensibiliserende communicatiecampagne ‘Ik BENOveer’ gelanceerd. Hierin leggen bekende Vlamingen uit waarom zij de BENOvatiecampagne ondersteunen. Interieurarchitect Filip Deslee focust op de hogere vastgoedwaarde, zangeres Leonie Gysel benadrukt het verhoogd wooncomfort, radiopresentator en muzikant Jan Hautekiet wijst de Vlaming erop dat hij het milieu en de toekomstige generaties een grote dienst bewijst door te BENOveren, en directeur van Test-Aankoop Ivo Mechels onderstreept de lagere energiefactuur. De actie omvatte een serie radiospots en filmpjes, een perscampagne en – in samenwerking met mijnBENOvatie.be – de uitgave van De BENOvatiekrant, die zat geëncarteerd bij twee grote Vlaamse kranten en werd verdeeld tijdens de Batibouwbeurs.

De Ik BENOveer-campagne wordt middels social media, webbanners, posters en advertenties ondersteund door de overige stakeholders van het Renovatiepact: lokale overheden, intermediaire organisaties, kredietinstellingen, professionals in de bouwsector… Deze kunnen zich bij het VEA registreren als BENOvatievoorloper, waarna ze vermeld worden als BENOvatieadviseur op www.energiesparen.be/ikBENOveer en waarna ze ook gebruik kunnen maken van het Ik BENOveer-label.

BENOveren krijgt de steun van de hele bouwwereld

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo