Nieuwbouw

Bouwsector wordt niet warm van Septemberverklaring

Bouwsector wordt niet warm van Septemberverklaring
Eerst het goede nieuws. Bouwunie reageert na een eerste lezing tevreden op het initiatief van de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring om de verbouwpremies met een jaar te verlengen. “Hopelijk inspireert dit de federale regering om ook het verlaagd btw-tarief op sloop- en heropbouw te verlengen”, knipoogt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. Wat de bouworganisatie betreft, mogen ze nog langer dan een jaar blijven bestaan. Want ze blijven nodig om het renoveren te stimuleren, want extra inspanningen zijn nodig om onze gebouwen en woningen te moderniseren. “Maar de overheid moet tegelijk toezien dat die premies goed besteed zijn”, maakt Waeytens de kanttekening. “Premies en andere voordelen mogen enkel gaan naar wie werken laat uitvoeren door een aannemer vrij van sociale en fiscale schulden”.

Bouwunie juicht ook de bijkomende investeringen in het wegennet toe, want “Vlaanderen heeft jarenlang té weinig geïnvesteerd”. Maar, nuanceert ze opnieuw, de aanbestedingen moeten wel toegankelijk zijn voor kmo’s en niet enkel voor de ‘grote (buitenlandse) mastodonten’. “Lokale bedrijven die hier belastingen betalen en plaatselijke werkgelegenheid creëren moeten voorrang krijgen”, aldus Waeytens.

Bouwunie ziet ook de investeringen op het vlak van hernieuwbare energie, energiebesparing en circulaire economie tegemoet. Net zoals de bijkomende middelen in de Blue Deal. Maar ook hier: mét aandacht voor de lokale kmo’s. Waar Bouwunie absoluut niet mee kan leven, is de afschaffing van de doelgroepenkorting voor bedrijven. Die moet extra geld opleveren voor de kinderopvang en jobbonus. Op die laatste zouden het merendeel van de bouwvakarbeiders trouwens geen aanspraak maken. “Opnieuw een besparing op kap van de werkgevers”, noemt Waeytens de afschaffing.

Bouwunie vindt nergens iets terug over de lastenverlaging voor bijkomende aanwervingen van mensen zonder ervaring of opleiding in de bouw in kmo’s, iets waar de organisatie nochtans meermaals had op aangedrongen. Ook leest Bouwunie weinig over een grotere link tussen bedrijven en het onderwijs of de verdere uitbouw van het duale systeem in het onderwijs. Tot slot is het natuurlijk belangrijk om meer zij-instromers in het onderwijs aan te trekken, maar het kan niet de bedoeling zijn om mensen uit de bedrijfswereld definitief weg te plukken.

Concreet vraagt Bouwunie een kmo-vriendelijke lastenverlaging, bedoeld voor bedrijven met 1 tot 20 werknemers, waarbij een RSZ-vrijstelling of een significante RSZ-vermindering van ten minste één jaar geldt voor iedere werknemer die je rechtstreeks aanwerft en opleidt op het terrein.

KMO-vriendelijke overheidsopdrachten

Nog al te vaak zijn overheidsopdrachten niet of moeilijk toegankelijk voor kmo’s. Bouwunie verwijst naar de recente oproep tot publiek-private samenwerking (PPS) om 1.700 bruggen in Vlaanderen aan te pakken. Als projecten telkens nagenoeg op maat van grote consortiums worden geschreven, gaat heel wat kennis en knowhow bij de Vlaamse kmo’s op lange termijn verloren. En die kennis is er wel degelijk. Bovenop de andere troeven. Kmo’s zijn flexibel, hebben een persoonlijk aanspreekpunt, spelen kort op de bal en zijn lokaal verankerd. Grote opdrachten opsplitsen in percelen is de belangrijkste manier om ze toegankelijk te maken voor kmo’s.

Ook interessant