Algemeen

Bouwunie gematigd positief over aanpassingen parkeerbeleid Antwerpen

Bouwunie gematigd positief over aanpassingen parkeerbeleid Antwerpen
Deze morgen kondigde het Antwerpse stadsbestuur een aantal aanpassingen aan het parkeerbeleid aan. Bouwunie regeert gematigd positief. De verlaging van de tarieven voor de dagpassen en 3-maandenpas is een goede zaak. Net als de invoering van een week- en maandpas en de uitbreiding van de lijst NACEBEL-codes. Hierop had de bouworganisatie samen met UNIZO op aangestuurd. “Maar wij hadden de lijst met beroepen graag nog langer gezien”, aldus Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Heel wat subsectoren van de bouw vallen nog steeds uit de boot of er bestaat onzekerheid over. Denk aan de sleutel-op-deur-bedrijven. Ook kan je de nummerplaat voor de dagparkeervergunning in de app (als je tot de uitzonderingen behoort) nog altijd niet wijzigen. “Bouwbedrijven leggen vaak heel last minute de ploegverdeling vast. Zij hebben nood aan meer flexibiliteit”, zegt Waeytens.

Ten slotte houdt het huidige parkeerbeleid onvoldoende rekening met een aantal praktische problemen. De bouworganisatie verwijst naar de overdekte parkings waar je nu moet parkeren als je geen vergunning hebt. “Maar daar kunnen bouwcamionettes vaak niet terecht. De plafonds zijn te laag”. De aanpassingen zijn dus een stap in de goede richting, maar lossen het probleem nog steeds niet op.

De procedure voor de inname openbare weg blijft omslachtig en kostelijk. Ook de onzekerheid voor bouwondernemers of ze voldoende dicht bij hun werk of werf kunnen parkeren, blijft groot wanneer ze gebruik willen maken van het zogenaamd bezoekerskrediet. Bouwunie vraagt om de hele bouwsector in de lijst met NACEBEL-codes op te nemen. “Dit komt niet alleen de bouwsector, maar ook de Antwerpenaar ten goede. Hoe toegankelijker het parkeerbeleid voor bouwondernemers, hoe groter de keuze voor de Antwerpenaar met wie ze in zee willen gaan”, besluit Waeytens.

Ook interessant


Build for Life