Nieuwbouw

Aannemers voelen zich steeds minder welkom in stedelijke centra

Aannemers voelen zich steeds minder welkom in stedelijke centra
Meer dan 90 % van de aannemers weigert geregeld opdrachten in stedelijke centra en kernen. Ook zien zij zich genoodzaakt om er bijkomende kosten aan te rekenen aan klanten. Dat blijkt uit een rondvraag van Embuild Vlaanderen bij meer dan 300 bouwbedrijven. De enquêteresultaten duiden de hinder die zij ondervinden bij het uitvoeren van werken in steden en hoe ze hiermee omgaan.

“Een basisvoorwaarde voor het uitvoeren van werken, is de werf bereiken met het nodige materiaal en gereedschappen. Als dat steeds moeilijker wordt in centra en kernen, zullen steeds meer aannemers systematisch er opdrachten vermijden”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.


Files, parkeerproblemen en GAS-boetes

Aannemers ondervinden veel hinder wanneer zij werken moeten uitvoeren in steden. Zo zegt 74% veel hinder te ondervinden van files, 93% ondervindt veel hinder door parkeerproblemen, maar ook de administratieve rompslomp (85%) en GAS-boetes (59%) zorgen voor veel hinder bij onze bouwbedrijven.

93% heeft al opdrachten geweigerd omwille van bereikbaarheidsproblemen.

84% probeert om te gaan met deze hinder via een zorgvuldige planning, maar als dat niet mogelijk is dan worden de extra kosten doorgerekend naar de klant. Slechts 7% geeft aan nog nooit een opdracht in een stad geweigerd te hebben vanwege de bereikbaarheid. 39% zegt regelmatig opdrachten in kernen te weigeren en 7% neemt zelfs nooit een opdracht aan als de stads- of dorpskern niet goed bereikbaar is.

Dit probleem speelt in de grote steden omdat daar veel werven zijn, maar ook in kleinere kernen ondervinden aannemers problemen.

“Aannemers vragen meer flexibiliteit van lokale overheden, eenvormige regelgeving voor alle type werven, uitzonderingsregels en minder administratieve rompslomp”, aldus Marc Dillen.StadMeest voorkomende problemen
LeuvenAanvraag parkings verloopt moeizaam, problemen met werkbussen, administratieve rompslomp en hoge belastingen voor parkeerverboden, beperkte doorgang in bepaalde straten, arbitraire of contradictoire regelgeving in voetgangerszones.
MechelenProblemen met werkbussen, administratieve rompslomp en hoge belastingen voor parkeerverboden, beperkte plaats voor werfinrichting, beperkte toegankelijkheid van sites, buren die niet willen meewerken.
BruggeAdministratieve rompslomp en hoge belastingen voor parkeerverboden, problemen met werkbussen, hoge prijzen voor inname van openbaar domein, hoge prijzen voor parkeren.
BrusselAdministratieve rompslomp en hoge belastingen voor parkeerverboden, problemen met werkbussen, mentaliteit van bestuurders, gebrek aan Nederlandstalige ondersteuning, hoge prijzen voor parkeren, problemen met aanvragen in het Nederlands.
OostendeAutovrije zones, hinder door bouwstop in toeristische zone, moeilijkheid om parkeerplaats te vinden.
AntwerpenAdministratieve rompslomp en hoge belastingen voor parkeerverboden, problemen met werkbussen, gebrek aan vergunningen, problemen met oudere voertuigen in LEZ-zones, straat waar geen vergunning kan worden verkregen.
GentProblemen met werkbussen, arbitraire regelgeving in voetgangerszones, beperkte verkeersmogelijkheden, diefstal en ongeduldige parkeerwachters, gebrek aan parkeerplaatsen, gebrek aan flexibiliteit bij gemeente/politie, problemen met signalisatieplan, moeilijkheden bij het vinden van de juiste toegang, verschillende regels voor onderaannemers.

Ook interessant