Algemeen

Startende Bouwbedrijven in Vlaanderen hebben meer kans op faillissement

Startende Bouwbedrijven in Vlaanderen hebben meer kans op faillissement
In Vlaanderen overleeft 9% van de nieuwe bouwbedrijven het eerste jaar niet, terwijl dat in Wallonië en Brussel 7% is. Voor Vlaamse bouwbedrijven, opgericht in 2020, is de overlevingsgraad 91%. Dit wil zeggen dat na 1 jaar 9% van de recent opgerichte bouwbedrijven failliet is of gestopt is. De Waalse en Brusselse bouwbedrijven opgericht in 2020 kennen na 1 jaar een overlevingsgraad van 93%. Slechts 7% is na een jaar failliet of gestopt. De overlevingsgraad van bouwbedrijven geeft aan hoeveel bouwbedrijven nog actief zijn 1 jaar na hun oprichting.

Toestand Vlaanderen gaat achteruit, Wallonië en Brussel doen het beter

Tot 2018 schommelde de overlevingsgraad tussen de 93 en 95% in Vlaanderen. In Wallonië was de overlevingsgraad lager, tussen de 91 en 93%. Sinds 2018 is de overlevingsgraad in Vlaanderen gedaald tot iets meer dan 91%.

Lagere overlevingsgraad is slecht voor de sector en klanten

Een faillissement is niet alleen een drama voor de oprichter van het bedrijf. Ook voor klanten en leveranciers kan dit grote problemen opleveren als het gefailleerde bedrijf zijn verplichtingen niet kan nakomen. Een bouwbedrijf dat bij een particulier werken uitvoert en failliet gaat, kan voor de klant veel onzekerheid creëren als de werken niet of onvolledig werden uitgevoerd.

Hedendaagse vestigingswet om overlevingsgraad te verhogen

Embuild Vlaanderen stelt vast dat de overlevingsgraad sterk is afgenomen nadat de vestigingswetgeving werd afgeschaft in Vlaanderen. In de andere gewesten geldt de vestigingswetgeving nog steeds, en zien we een toename van de overlevingsgraad.

De vestigingswetgeving is een eerste controle dat ervoor dat nieuw opgerichte bedrijven voldoende beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer hebben.

De impact van een failliet bouwbedrijf op klanten en leveranciers kan enorm groot zijn. Embuild Vlaanderen vraagt daarom om terug controles te introduceren die de beroepsbekwaamheid en kennis van het bedrijfsbeheer van nieuw op te richten bouwbedrijven verhogen.

“Bedrijfs- en vakkennis sterkt een startende ondernemer, vermindert het risico op faling, en beschermt de klant tegen onregelmatige bedrijfsvoering en slechte uitvoeringen. De toegang tot het bouwberoep dient gepaard te gaan met de nodige scholing en professionalisme. Om de hele sector en de consumenten te beschermen tegen onafgewerkte huizen en onbetaalde onderaannemers, is het noodzakelijk om een vernieuwde vestigingswet in te voeren. Alleen zo kan het aantal gedupeerden in de hele keten afnemen”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.


overlevingsgraad van bouwbedrijven 1 jaar na oprichting

Ook interessant


Build for Life