Algemeen

Nieuwe regels PFAS en hemelwater onvoldoende gekend

Nieuwe regels PFAS en hemelwater onvoldoende gekend
Binnenkort gaan er nieuwe regels van kracht voor hemelwater en PFAS bij grondwerken. Maar die zijn nog niet bij iedereen bekend. Dat blijkt uit een bevraging van Bouwunie bij haar leden infrastructuurwerken en algemene aannemers naar aanleiding van de bekende internationale vakbeurs voor bouwmaterieel Matexpo.

Zo hebben 4 op 10 bouwbedrijven nog niets gehoord of gelezen over de hemelwaterregels. Voor de PFAS-regels gaat het zelfs over 6 op 10 bouwbedrijven. "Nochtans brengen de nieuwe regels heel wat aanpassingen en veranderingen teweeg in de manier waarop ondernemers werken", zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie zet ook nog de komende weken alles op alles op haar leden te sensibiliseren. Ze verwacht dat ook de overheid nog een tandje bijsteekt in haar communicatie, want de tijd dringt. Vandaag geeft Bouwunie op de Matexpo-beurs alvast enkele infosessies over PFAS en de nieuwe hemelwaterverordening. Net als over afvalrichtlijnen, de omgevingsvergunning en het veilig graven rond de Fluvius leidingen. Nog uit de Bouwunie-enquête blijkt dat er nog een lange weg te gaan is om alle werven CO2-neutraal te maken. Slechts 1 op 10 is al volop bezig met de omschakeling.

CO2-neutrale werven zijn werven met elektrisch aangedreven werfmachines, met batterij gevoede generatoren in plaats van dieselgeneratoren, zuinigere verlichting en verwarming in de werfkeet, enzovoort. 1 op 10 is bezig met de omschakeling en 4 op 10 zijn dit aan het bekijken. Maar de helft van de infrastructuuraannemers en algemene aannemers is hier nog niet mee bezig. Vooral de hoge kostprijs speelt hen parten, net als de vrees dat de accu van de machines niet zal voldoen. Maar vaak gaat het ook over een gebrek aan kennis en ervaring.

Hemelwater en PFAS

Op 2 oktober 2023 treedt de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater in werking. Deze verordening bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden regenwaterhergebruik, infiltratie of buffering van regenwater noodzakelijk zijn bij bouwprojecten en verhardingen in Vlaanderen. Ook nog in 2023 zouden de regels over grondwerken en PFAS in voege gaan. Wie de regels wel al kent, geeft in de Bouwunie-bevraging aan ze redelijk complex of omslachtig te vinden.

Build for Life