Bouwsector verwacht groei van 2,5% in 2019

  BE   24 juni 2019 Bron: Confederatie Bouw
Bouwsector verwacht groei van 2,5% in 2019
De bouwsector is nog steeds optimistisch gestemd en verwacht een groei van 2,5% in 2019. Dat is een pak beter dan de algemene economische groei in ons land die dit jaar geschat wordt op 1,4%. Tijdens het eerste trimester van 2019 kwamen er ook 1000 arbeidskrachten bij in de sector die momenteel 12.600 vacatures heeft openstaan. De bouw van nieuwe woningen zal dit jaar licht toenemen, terwijl de niet-residentiële en de burgerlijke bouwkunde sterker zullen toenemen. De Confederatie Bouw is ervan overtuigd dat de sector heel wat kan doen om de energietransitie van woningen en gebouwen versneld te realiseren en lanceert daarom 5 maatregelen die ook tijdens de regeringsonderhandelingen voorgesteld zullen worden. “Zo vragen we dat het kadastraal inkomen niet wordt aangepast wanneer iemand zijn woning energiezuiniger heeft gemaakt”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Positieve cijfers alom

Van een terugval is in de bouw nog geen sprake, zo blijkt uit de zesmaandelijkse conjunctuurenquête van de Confederatie Bouw. De sector gaat voor dit jaar uit van een groei van 2,5% na een groei van 3,3% in 2018. Tijdens het eerste kwartaal van 2019 kwamen er ook 1000 arbeidskrachten bij in de bouw: 600 werknemers en 400 zelfstandigen. Toch blijven er nog steeds 12.600 openstaande vacatures in de bouw en heeft de sector na de ICT-sector het hoogste vacaturepercentage: het bedraagt 5,8%, terwijl het gemiddelde in ons land 3,6% bedraagt.

Wat de woningbouw zal het aantal vergunningen afnemen ten opzichte van 2018. Dat is logisch, aangezien de verstrengde energienormen in 2018 ingingen in Vlaanderen. Toch zal de bouw van nieuwbouwwoningen in 2019 nog met 1,5% toenemen, ten opzichte van 2,5% in 2018. De bouw en renovatie van niet-residentiële gebouwen zal dit jaar dan weer toenemen met 2,5%, na een toename met 1,5% in 2018. “Ook de burgerlijke bouwkunde zal in 2019 dankzij een aantal grote projecten, zoals de Oosterweel in Antwerpen, de tramwerken in Luik en het Gewestelijk Expresnet in en rond Brussel, een groei van 5% optekenen en dat na een toename met 10% in 2018”, zegt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw.

Energieneutraal en energiepositief

Ondertussen blijft de sector niet blind voor de klimaatuitdagingen en lanceert de Confederatie Bouw vijf maatregelen die ook prominent aan bod komen tijdens de regeringsonderhandelingen. Woningen en gebouwen blijven immers verantwoordelijk voor 40% van de koolstofdioxide in ons land. Het goede nieuws is dat de bouwsector alle troeven in handen heeft om woningen en gebouwen energieneutraal en energiepositief te maken. Een eerste maatregel is fiscaal van aard en vraagt om de veralgemening van het btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw, ook voor de verkoop van woningen die na sloop gebouwd werden. Daardoor zouden consumenten niet meer sowieso voor renovatie kiezen omdat sloop en heropbouw hen nu te duur uitkomt qua btw. Het Rekenhof heeft die kost van deze maatregel op 100 miljoen euro geraamd.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Om te vermijden dat een energetische renovatie zorgt voor een herziening van het kadastraal inkomen (KI) en dus voor een verhoging van de woonfiscaliteit, vragen we nadrukkelijk dat het KI niet wordt opgetrokken na dergelijke ingrepen.” Ook cruciaal wordt om de financiering van energetische renovatie te vergemakkelijken. Wie een woning aankoopt, gebruikt het ontleende krediet vaak helemaal om de aankoop van het goed te financieren. Daarom moet de ontleningscapaciteit van de kopers uitgebreid kunnen worden. Dat kan door groene rentevoeten toe te passen, zoals Europa trouwens aanbeveelt, maar ook door de impact van de energiefactuur te integreren in de terugbetalingscapaciteit. Deze maatregelen hebben geen budgettaire kost op zich, maar hebben nood aan ondersteunend overheidsbeleid. In dezelfde optiek vraagt de Confederatie Bouw om de derdebetalersregeling voor werken die de energetische waarde van de woning stimuleren aan te moedigen.

Goede investering die zich snel terugbetaalt

Verder pleit de sectororganisatie voor een brede infocampagne die de hoge rendabiliteit van een reeks energie-investeringen in de verf zet. Deze rendabiliteit ligt immers hoger dan de meeste beleggingen en dan intrestvoeten die ontleners krijgen om dergelijke renovaties, die bovendien een korte ‘pay back’ tijd hebben, te financieren. Tot slot is ook samenwerking met de regio’s nodig. Zeker voor het aanmoedigen van investeringen waarvan de rendabiliteit onvoldoende is: dan is wetgevend initiatief noodzakelijk dat dergelijke investeringen verplicht maakt net zoals ondersteunend beleid, zoals subsidies en premies, zodat de investeringen wel rendabel zijn via de steun die ze krijgen. Een heuse energie-omslag, zoals de Confederatie Bouw voorstelt, is enkel mogelijk wanneer de productie dat aan kan. De schaarste op de arbeidsmarkt treft de bouw nu al midscheeps met 12.600 openstaande vacatures. Daarom zijn vorming, opleiding en omscholing, allen regionale bevoegdheden, nodig om ervoor te zorgen dat de bouw voldoende arbeidskrachten heeft om deze energie-omwenteling aan te kunnen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo