Architectuur

Circulair en veranderingsgericht bouwen: een nieuwe rol voor de architect?

Circulair en veranderingsgericht bouwen: een nieuwe rol voor de architect?
Architecten hebben veel interesse voor het thema circulair bouwen. Dat bewijst de massale opkomst eerder deze maand voor de gratis seminaries van NAV in Mechelen en Kortrijk, waar zo’n 450 ontwerpers hun opwachting maakten. Duurzaam bouwen wordt vaak herleid tot energiezuinig bouwen, maar een doordacht (her)gebruik van materialen wordt op lange termijn minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verminderen. Architecten kunnen nu ook inschrijven voor het nieuwe lerende netwerk van NAV, ‘Atelier Circulair’, dat in het najaar opstart. Voorlopers en volgers zullen er elkaar maandelijks in laagdrempelige sessies kunnen ontmoeten. Het initiatief kadert in een project over een periode van 2 jaar, ondersteund door Vlaanderen Circulair.

Circulair bouwen is, in al zijn facetten, de toekomst van de bouwindustrie. Maar hoe ver staat de Vlaamse bouwsector in het circulair en veranderingsgericht bouwen? Welke basisconcepten bestaan er? En welke rol speelt de architect in dit verhaal? Op deze sessie boden de sprekers samen een antwoord op deze en vele andere vragen.

Roos Servaes en Elke Meex van Ovam leidden het seminarie in met een overzicht van de Circulaire initiatieven in Vlaanderen en de Europese en Vlaamse beleidskaders. Waldo Galle en Jeroen Poppe van VUB Architectural Engineering zoomden vervolgens in op de basisbegrippen, -concepten en -parameters van circulair bouwen voor vandaag en morgen. Ten slotte lichtten enkele voorlopers een case study toe: Stijn Elsen van Kaderstudio een particulier project in Asper, Jeroen De Wael van VK Engineering had het over het Vandemoortele Food Experience Center en ook Lode Goethals van BAST Architecten bracht een getuigenis.

450 geïnteresseerden op seminaries rond circulair bouwen

Inschrijvingen voor lerend netwerk geopend

NAV en VUB Architectural Engineering zullen elkaar verder versterken door de beschikbare kennis over circulair en veranderingsgericht onder (ir-)architecten te verhogen. Dit door middel van kennisdeling via een Lerend Netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten. Inschrijven kan via de website www.ateliercirculair.be. Het project loopt over een periode van 2 jaar en wordt ondersteund door Vlaanderen Circulair.

Ook interessant