Duurzaam Bouwen

Green Deal Circulair Bouwen ondertekend

Green Deal Circulair Bouwen ondertekend
Afgelopen vrijdag lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op initiatief van Vlaanderen Circulair, de OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw de Green Deal Circulair Bouwen op Batibouw. Via dit gezamenlijk engagement zullen architecten, bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. NAV maakt dat de komende twee jaar erg concreet, want samen met de vakgroep Architectural Engineering van de VUB zullen we de beschikbare kennis over circulair en veranderingsgericht onder (ir-)architecten verhogen. Dit door middel van kennisdeling via een Lerend Netwerk waarin voorlopers en volgers elkaar kunnen ontmoeten.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen,…
Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

Alle deelnemers engageren zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, producenten van bouwmaterialen, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties. Tot 2023 worden gezamenlijk experimenten opgezet. Zo kunnen de circulaire principes in de praktijk worden getest en knelpunten blootgelegd. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep – Proeftuin Circulair Bouwen - werken aan de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Meer over de green deal op: vlaanderen-circulair.be/gdcb

Ook interessant