Duurzaam Bouwen

Circulaire bouw: Utopie of noodzaak?

Circulaire bouw: Utopie of noodzaak?
Nadat eerst duurzaamheid gemeengoed is geworden in de Nederlandse bouwsector, gaan we nu een stap verder: circulariteit. Of de Nederlandse bouw ooit volledig circulair gaat worden vindt 39% van de Nederlandse architecten vooralsnog moeilijk te geloven, het hoogste percentage in heel Europa. Er zijn echter ook voldoende positieve aanknopingspunten te ontdekken: zo zegt meer dan de helft van de Nederlandse architecten dat zij gebouwen ontwerpen die eenvoudig te transformeren of slopen zijn. Hiermee zijn de Nederlandse architecten één stap of wellicht zelfs meer stappen verder dan hun Europese collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q4 2018). Tijdens BouwBeurs 2019 staat, donderdag 7 februari, het thema ‘circulair ontwerpen en bouwen’ centraal in het speciale programma BouwBeurs R&D. Hier worden architecten uitgenodigd om middels nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen, de bomen weer te zien in het circulaire bos.

Kennis over circulariteit zeer goed aanwezig bij Nederlandse architecten

Op de vraag wat de belangrijkste kenmerken zijn van een circulaire bouw economie antwoordt 56% met het ‘hergebruiken van materialen door andere gebruikers’. Dit is een van de hoogste percentages in Europa. Tevens geeft 23% aan dat het ‘recyclen van afval’ een belangrijk kenmerk is. Dit is dan juist weer een van de laagste percentages in Europa. De trade-off tussen hergebruik en recyclen valt positief uit in Nederland, aangezien hergebruik als een meer hoogwaardige oplossing wordt gezien dan recyclen. Wat verder zeer opvallend is aan de Nederlandse architect is dat 18% aangeeft dat het ‘ontwerpen van demontabele gebouwen’ een belangrijk kenmerk is van een circulaire bouw economie. In geen enkel ander land is dit percentage zo hoog, België is het eerstvolgende land met slechts 5%. Dit bevestigt eens te meer dat de Nederlandse architect goed op de hoogte is van circulariteit in de bouw en wat dit inhoudt.

Belangrijkste kenmerken circulair bouwen

De bouwsector wordt nooit volledig circulair

Ondanks alle kennis over circulariteit verwacht echter een groot deel van de Nederlandse architecten dat een volledig circulaire bouwsector nooit zal gebeuren (39%). Nog eens 28% geeft aan dat dit pas rond 2050 of daarna zal plaatsvinden. Hiermee zijn de Nederlandse architecten het meest sceptisch van alle Europese architecten. Of zijn ze juist het meest realistisch? Dit vormt een mooi discussiepunt en aanleiding voor architecten om tijdens de BouwBeurs op donderdag 7 februari langs te gaan in hal 9 alwaar het R&D programma BouwBeurs R&D in het teken staat van circulair ontwerpen en bouwen.

BouwBeurs 2019

BouwBeurs (4 tot en met 8 februari in de Jaarbeurs, Utrecht) staat op donderdag 7 februari in het teken van circulariteit. Deze dag is voor de architecten en bouwkundigen gevuld met nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen in het programma BouwBeurs R&D in hal 9. Thema ambassadeur die dag is Tom Frantzen, Frantzen et al., Lemniskade.