Dossier Batibouw

Bouwen en verbouwen interessant in 2015

  BE   12 februari 2015 Bron: Confederatie Bouw
2015 wordt een interessant jaar om te bouwen en te verbouwen. Dat zegt de Confederatie Bouw aan de vooravond van Batibouw. De lage rente en de nog altijd geldende 6% btw op renovatiewerken zijn sterke argumenten om projecten niet langer uit te stellen. De bouwbedrijven zelf ondervinden wel nog steeds veel hinder van de slabakkende economie en de deloyale concurrentie van buitenlandse spelers op onze markt. “Op dat vlak hebben wij het kritische punt al lang bereikt”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “De concurrentie is moordend. Wij vragen dus met aandrang maatregelen om de concurrentiekracht van onze bedrijven te herstellen.”

2014 werd nog met groei afgesloten (+3%) maar die groei was voor een groot stuk artificieel door de gunstige weersomstandigheden in het begin van het jaar. De cijfers tonen dat slechts 5,3% van de aannemers gehinderd werd door weerverlet in 2014, tegenover 17,4% in 2013. Andere indicatoren staan al langer in het rood: het aantal faillissementen in de bouw lag nooit hoger, het orderboek raakt niet meer gevuld en het jobverlies houdt aan. In drie jaar tijd gingen niet minder dan 14.000 (!) banen verloren in de bouw.

Voor 2015 valt de groei opnieuw nagenoeg stil in de bouw (+0,7%). We zien wel verschillen naargelang de subsector. Renovatie zal het goed doen dit jaar (+3,4%) met een dynamiek die structureel is. De nieuwbouw zal nog profiteren van de toename aan bouwvergunningen in 2014 (+1%), een anticipatie-effect als gevolg van de strengere energie-eisen in 2014. De niet-woningbouw stabiliseert (+1%). De burgerlijke bouwkunde geraakt echter niet uit de crisis (-4,3%).

Voor bouwlustigen is 2015 wel een interessant jaar. Het ziet ernaar uit dat de rente nog een hele tijd laag zal blijven. Hét moment om te investeren in de eigen woning. Tot het einde van het jaar genieten bovendien alle renovatiewerken van het verlaagde btw-tarief van 6% bij huizen ouder dan 5 jaar. Vanaf 1 januari 2016 wordt die leeftijdsgrens opgetrokken naar 10 jaar. Geen goede zaak, vindt de Confederatie, die de regering vraagt om niet meer te raken aan de btw.

We zien verder nog een aantal opmerkelijke trends in de sector. Bij de bouwvergunningen zien we een steeds verdere verschuiving van woonhuizen naar appartementen. Voor de eerste keer zijn er in de drie gewesten meer appartementen dan huizen vergund. Er is ook een verschuiving merkbaar van nieuwbouw naar afbraak-heropbouw (waarvoor in 32 stadsgebieden een btw-tarief van 6% geldt) en grondige renovatie. Bouwbedrijven spelen hier steeds meer op in.

Maar hét probleem voor de Belgische bouwbedrijven blijft de oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven. Daarom vraag de Confederatie Bouw onmiddellijk actie. Er moet een lastenverlaging komen die voldoende groot is om een hefboomeffect te verkrijgen voor onze bedrijven. De loonkost in de bouw moet met minstens 13% naar beneden. Robert de Mûelenaere: “Onze bedrijven hebben ons gewaarschuwd: zonder een stevige verlaging van de sociale lasten zullen zij niet in staat zijn om te concurreren met buitenlandse arbeidskrachten, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid en de inkomsten van de staat.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo