Bouwbarometer zomert verder

  BE   13 juli 2018 Bron: Bouwunie
Bouwbarometer zomert verder
De Limburgse bouwbarometer piekt. De Limburgse bouwondernemers zijn optimistisch. 80% van hen is tevreden met het huidige economische klimaat en de eigen bedrijfssituatie. Het werkvolume ligt hoog en de orderboekjes zijn goed gevuld. De enige dissonanten zijn de oneerlijke concurrentie en de krappe arbeidsmarkt. 1 op 3 bouwondernemingen wil extra medewerkers aanwerven. Maar ze zeggen er al meteen bij dat dit een zware zoektocht wordt.

Bouwbarometer Limburgse bouwkmo's

Bouwbarometer Limburgse bouwkmo's
Met een score van 101,4 doet de bouwbarometer het opnieuw even goed als op het einde van 2017. Hij schakelt daarmee een versnelling hoger. In de jongste vier kwartalen overschreed hij de belangrijke grens van 100,0 waar optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht houden. Dat betekent dat de Limburgse bouwondernemers de conjunctuur positief inschatten.

Het werkvolume ligt hoog. 32% van de Limburgse bouwkmoís zegt nu meer werk te hebben dan in het begin van het jaar. Voor de eerstvolgende maanden (met daarbij een aantal weken inactiviteit wegens bouwverlof) verwacht 37% een (verdere) stijging in het werkvolume, terwijl maar 16% een daling verwacht.

De orderboekjes voor de iets langere termijn zijn ook goed gevuld. 61% van de bouwondernemers hebben nog fulltime werk voor meer dan drie maanden. 17% voor meer dan 6 maanden. Ter vergelijking: in het vorige kwartaal was dat respectievelijk 54% en 8%.

Het hogere aantal opdrachten en projecten doet de vraag naar extra werkkrachten toenemen. 11% heeft recent aangeworven. 33% is dat van plan. Ze zeggen er wel al meteen bij dat ze moeilijkheden verwachten om snel iemand te vinden. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 geen en 10 heel veel problemen voorstelt, kruist letterlijk iedereen 8, 9 of 10 aan op de vraag in welke mate ze moeilijkheden verwachten in hun zoektocht naar geschikt personeel. Ter vergelijking: in het vorige kwartaal was dat 75%. De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper.

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn grotendeels gelijk gebleven. De helft van de bouwbedrijven zegt met winstgevende prijzen te werken. De andere helft draait breakeven. Niemand werkt met verlieslatende prijzen. Na enkele jaren van erg hoge prijsdruk lijken de prijzen nu eindelijk wat te stabiliseren. Dankzij het hoge aantal opdrachten. Want de concurrentie blijft hard en is een dissonant die stokken in de wielen blijft steken. Volgens 28% is de concurrentie toegenomen in het afgelopen kwartaal. De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. Ook nu heeft 22% daar meer last van.
Door het hoge werkvolume en de iets betere prijzen gelooft 1 op 3 dat zijn winstgevendheid zal verbeteren.

83% van de ondervraagde Limburgse bouwondernemers zijn tevreden over het economische klimaat. Met de eigen bedrijfssituatie is 78% tevreden. Ook dat is beter dan in het vorige kwartaal toen we hiervoor 78% en 74% noteerden.

Bouwverlof

De bouwbedrijven kunnen dus met een gerust gemoed op vakantie vertrekken. Vanavond start immers het bouwverlof.

Een enquÍte van Bouwunie wijst uit dat 88% van de bouwbedrijven met personeel een jaarlijkse collectieve sluiting heeft. De meesten (81%) volgen de voorgestelde collectieve vakantieregeling van hun regio. Anderen hebben een eigen regeling uitgewerkt (16%) of volgen die van de regio waar ze vaak aan het werk zijn.

De collectieve sluiting geldt in 83% van de gevallen voor iedereen, zonder uitzondering. Bij de anderen werken ofwel de zaakvoerder, ofwel een of meer werknemers, nog even door. Om het vele werk af te krijgen of Ė in het geval van de zaakvoerder Ė wat bij te benen met de administratie of het materieel (wagens, machines, Ö) te (laten) onderhouden. Bij sommigen eindigt de vakantie wat vroeger om al voorbereidingen te treffen zodat de werven vlot kunnen heropstarten na de vakantie.

Van de zelfstandigen (d.i. bouwbedrijven zonder personeel die in principe helemaal niet gebonden zijn aan afspraken tussen werkgevers en werknemers) volgt 1 op 4 toch de door de sociale partners van hun regio voorgestelde collectieve vakantie. Vooral omdat ze samenwerken met andere bouwbedrijven en zelfstandigen.

Niet verplicht

De regionale collectieve regelingen voor bouwbedrijven met personeel zijn niet verplicht. Wie wil, mag ervan afwijken. Bedrijven die wegenwerken uitvoeren doen dat dikwijls. Om de verkeershinder te beperken. Maar voor de rest gebeurt het niet vaak dat bouwbedrijven afwijken van de collectieve sluitingsperiode. Enkel als het echt noodzakelijk is. En alleen in samenspraak met de werknemers. Soms ook op vraag van de opdrachtgever (zoals bij werken op autosnelwegen) zonder dat die het bouwbedrijf hiertoe kan verplichten.

Maar heeft voordelen

De collectieve regeling biedt voordelen op vlak van organisatie en timing. Voor het bedrijf en de ploegen. Maar ook omdat de werken afhankelijk zijn van de vlotte aanlevering van bouwmaterialen, van samenwerkingen met andere bedrijven, hoofd- en onderaannemers, Ö

ďAls iedereen tegelijk vakantie neemt, draaien de werven op de andere dagen op volle toeren. Deadlines worden gemakkelijker gerespecteerd. Je vermijdt dat het bedrijf gedurende een lange periode in vakantiemodus zit en maar half werk kan leveren. Dat is het grote voordeel van het bouwverlofĒ, besluit Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo