Nieuwbouw

Bouwbarometer staat op zonnig

Bouwbarometer staat op zonnig
Hij flirtte al enkele kwartalen met de gezonde grens van 100 punten en nu is het zo ver. De bouwbarometer stijgt voor het eerst in zeven jaar opnieuw tot boven de 100,0 uit. Dat betekent dat de Vlaamse bouwondernemers de conjunctuur positief inschatten.

Met een score van 100,2 doet de bouwbarometer het zeven tienden van een indexpunt beter dan in het vierde kwartaal van 2017. Toen spraken de Vlaamse bouwondernemers zich al verwachtingsvol uit over de toekomst. En deze hoop wordt nu bewaarheid. 8 op 10 is uitgesproken tevreden met het huidige economische klimaat en de eigen bedrijfssituatie.

Bouwbarometer
Het werkvolume ligt hoog en ook de orderboekjes zijn goed gevuld. 25% van de Vlaamse bouwbedrijven heeft nog werk voor minstens een half jaar. De werkvooruitzichten zijn dermate positief dat 30% van de werkgevers extra medewerkers wil aanwerven. 78% van hen denkt evenwel dat dit een erg moeilijke zoektocht wordt. De krappe arbeidsmarkt dreigt hun groei te fnuiken.

orderboekje bouwbedrijven
Het toegenomen werkvolume doet de vraag naar extra werkkrachten toenemen. 12% heeft recent aangeworven. 25% is dat van plan. Bij de werkgevers loopt dit percentage op tot 30%. Het aantrekken van extra medewerkers dreigt evenwel erg moeilijk te worden. En de bouwondernemers zijn zich daar goed van bewust. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 geen en 10 heel veel problemen voorstelt, kruist 78% 8, 9 of 10 aan op de vraag in welke mate ze moeilijkheden verwachten in hun zoektocht naar geschikt personeel.

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn grotendeels gelijk gebleven. 54% van de bouwbedrijven zegt met winstgevende prijzen te werken. Slechts 2% werkt met verlieslatende prijzen. Dat is een betere score dan in de voorbije jaren.

Toch blijft de concurrentie hard. 6 op 10 zeggen geconfronteerd te worden met oneerlijke concurrentiepraktijken van buitenlandse ondernemingen. En deze zijn volgens 86% sterk toegenomen in de jongste twee jaar. De abnormale prijszetting en de sociale dumping zijn de meest kwalijke gevolgen.

De bouw kampt daarnaast traditioneel met een hoog aantal slechte betalers. Ook in het eerste kwartaal zegt 27% daar meer last van te hebben.

Door het hoge werkvolume en de iets betere prijzen denkt 26% wel dat zijn winstgevendheid zal verbeteren.

81% van de ondervraagde Vlaamse bouwondernemers zijn tevreden over het algemene economische klimaat. Met de eigen bedrijfssituatie is 78% tevreden.

Ook interessant