Nieuwbouw

Bouwbarometer staat op zonnig met onweersdreiging

Bouwbarometer staat op zonnig met onweersdreiging
De bouwbarometer blijft nipt in het rood. Met 99,4 scoort hij net onder de gezonde grens van 100,0 waarop pessimisten en optimisten elkaar in evenwicht houden. Het werkvolume zit goed. Beter dan een paar maanden geleden. En ook de ordervooruitzichten zijn hoopgevend. In die mate zelfs dat de bouwkmo’s opnieuw willen aanwerven. Dat is lang geleden! Het gaat wel om een minieme toename van de tewerkstelling. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders blijft hard en neemt nog toe. Het aantal gedetacheerde buitenlanders op Belgische werven lag in 2016 15% hoger dan in 2015. In diezelfde periode daalde het aantal Belgische bouwvakarbeiders met meer dan 1.400. De recente lichte toename stelt niets voor in vergelijking met het aantal jobs dat de jongste jaren verdween: 25.000 op 5 jaar tijd.
Door de scherpe concurrentie staan de prijzen en de rendabiliteit onder druk.

Bouwbarometer Vlaamse bouwkmo`s
33% van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal, toen we ook al een grote stijging optekenden. 22% heeft minder werk. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 26% een (verdere) stijging in het werkvolume terwijl 15% zich minder opdrachten ziet uitvoeren.
26% heeft een orderboekje dat voor meer dan 6 maanden gevuld is.

Dat de meeste bouwondernemers de toekomst positiever inschatten dan de voorbije periode blijkt uit de toegenomen aanwervingsbereidheid. 9% werkt nu met meer personeel dan in het vorige kwartaal. 15% met minder. 19% plant in de volgende maanden extra mensen aan te werven. 10% gaat er ontslagen.

Ondanks het herstel van de activiteit, gaan de prijzen noch de rendabiliteit erop vooruit. 1 op 4 zag zijn rendabiliteit teruglopen. Slechts 48% - minder dan de helft dus - werkt met winstgevende prijzen. 9% zegt dat zijn prijzen verlieslatend zijn. Dat is een hoog percentage. In de vorige kwartalen was dat maar 3%.
De schuldige? De ongemeen harde concurrentie. Vooral van en met goedkope buitenlanders. 41% van de Vlaamse bouwondernemers zegt dat deze vergroot.

Ook interessant