Nieuwbouw

Bouwbarometer blijft op laag niveau hangen

De bouwbarometer daalt lichtjes in het derde kwartaal tot 98,3. De meeste parameters blijven min of meer stabiel. Verbetering is er wel voor het huidige werkvolume. Maar de orderboekjes zijn opvallend minder ver in de tijd gevuld. Dat creëert onzekerheid. Ondertussen lijkt de steile daling van de arbeidstewerkstelling in de bouw wat af te vlakken maar de druk op het al dan niet aanhouden van eigen werknemers neemt alleen maar toe. Dit stemt de bouwbedrijven somber.

De bouwbarometer van de Vlaamse bouwkmo’s blijft in het rood. Hij daalt in het derde kwartaal zelfs nog wat. De bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote bouwondernemingen hebben dus nog altijd te weinig vertrouwen in de bouwconjunctuur. De pessimisten zijn met meer dan de optimisten.

Bouwbarometer Vlaamse bouwkmo's28% van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal. 20% heeft er minder. Dat is consistent met de verwachtingen van vlak voor de zomer. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 16% meer werk terwijl 17% zich minder opdrachten ziet uitvoeren. Op langere termijn ziet de situatie er onzekerder uit. De orderboekjes zijn duidelijk minder ver in de tijd gevuld dan in de voorbije maanden. 37% heeft nog een volgeboekte agenda voor 3 maanden. 44% zit nog goed voor 3 tot 6 maanden en 14% nog verder in de tijd (ter vergelijking: vorig kwartaal was dat 20%).

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn gedaald, zegt 26%. Eenzelfde percentage verwacht een verdere daling in de komende maanden. Slechts 45% van de bouwbedrijven kan met winstgevende prijzen werken. 5% draait met verlies. De harde concurrentie is de grote schuldige. 32% van de bouwbedrijven heeft daar meer mee af te rekenen. Vooral de concurrentie van en met buitenlandse zelfstandigen en onderaannemers doet steeds meer pijn.
Ondertussen kampt de bouw ook nog altijd met een hoog aantal slechte betalers (30% spreekt van een toename) wat de winstgevendheid extra onder druk zet. 1 op 5 zegt dat deze duidelijk verslechtert.

De werkgelegenheid in de bouwsector blijft ongeveer stabiel. Ten opzichte van het vorige kwartaal werkt vandaag 12% van de ondervraagde bouwbedrijven met meer personeel, 11% met minder. 14% verwacht binnenkort extra aan te werven. 15% zegt minder werknemers in dienst te zullen hebben. De weegschaal van plus en min helt nog altijd wat over naar een inkrimping maar het lijkt erop dat de daling uitvlakt. Deze cijfers liggen in lijn met de evolutie van de algemene Vlaamse arbeidstewerkstellingscijfers voor de bouw. Deze schommelt de jongste maanden rond hetzelfde, lage niveau nadat ze maandenlang, en dat sinds 2012, stelselmatig achteruit ging. De jongste vijf jaar gingen in de Vlaamse bouw meer dan 12.000 arbeidersjobs verloren! Hun vroegere werk wordt nu uitgevoerd door goedkope buitenlandse onderaannemers en zelfstandigen. De cijfers tonen duidelijk aan dat de bouwbedrijven dringend nood hebben aan een loonkostendaling om de eigen tewerkstelling op peil te houden.

Ook interessant