Nieuwbouw

Bouwondernemers zijn optimistischer

Bouwondernemers zijn optimistischer
De bouwbarometer scoort in het eerste kwartaal van 2017 met 99,4 beduidend beter. In het laatste kwartaal van 2016 strandde hij nog op 98,4. De gezonde grens van 100,0 waarop pessimisten en optimisten elkaar in evenwicht houden, komt nu eindelijk serieus dichterbij. Vooral het werkvolume zit goed. En de orderboekjes zijn duidelijk verder in de tijd gevuld. Toch hangen er nog altijd wat donderwolken. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders blijft ongemeen scherp en zet de prijzen en de eigen Vlaamse tewerkstelling onder druk.

De lente is in het land. De jongste dagen en weken zijn herhaaldelijk beter dan verwachte cijfers gepubliceerd over de economische activiteit.

Wat zegt de bouwbarometer?

Ook de bouwbarometer doet het beter. Hij stijgt in het eerste kwartaal fors, tot 99,4. Dat betekent dat de bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote Vlaamse bouwondernemingen de conjunctuur optimistischer inschatten. Het vertrouwen in een economisch herstel groeit.

35% van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal. 21% heeft minder werk. Dat is beter dan verwacht. In het vorige kwartaal dacht 22% meer werk te hebben.
Voor de eerstvolgende maanden verwacht 28% een (verdere) stijging in het werkvolume terwijl 13% zich minder opdrachten ziet uitvoeren.

De orderboekjes zijn verder in de tijd gevuld. En dat is goed nieuws, want in de voorbije kwartalen noteerde Bouwunie daar toch wel wat onzekerheid. Nu hebben dubbel zoveel bouwondernemers nog werk voor 9 maanden of meer en er zijn er minder die nog maar voor minder dan 3 maanden volgeboekt zijn.

orderboekjes verder in de tijd gevuld

Opvallend is voorts dat de meeste bouwondernemers de toekomst positiever inschatten dan de voorbije periode.

Terwijl 26% de rendabiliteit zag achteruitgaan tegenover 17% die daarin een verbetering optekenden, en 15% mensen heeft ontslagen en slechts 11% er heeft aangeworven, hebben ze veel betere vooruitzichten.
24% van de ondernemers ziet de rendabiliteit in de volgende maanden verbeteren.
En ook het personeelsbestand lijkt eerder toe te nemen dan te krimpen. 19% van de ondervraagden zegt extra mensen te zullen aanwerven. 10% zegt met minder werknemers verder te gaan.
Dit is een serieuze stijlbreuk met vorig jaar. De scherpe daling van de tewerkstelling die we de voorbije jaren meemaakten, lijkt te zijn gestopt.

Waarover maken veel bouwondernemers zich nog steeds zorgen?

De concurrentie is en blijft hard. 1 op 3 zegt dat deze nog verscherpt is. Slechts 7% spreekt van een verzachting. Ook het aantal slechte betalers blijft hoog. Dit probleem neemt volgens 1 op 4 eerder toe.

De prijzen die de aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn gedaald, zegt 26%. 18% denkt dat de prijzen zullen verbeteren terwijl 1 op 4 een (verdere) verslechtering verwacht. Slechts 48% van de bouwbedrijven kan met winstgevende prijzen werken. 3% draait met verlies. Allemaal een gevolg van de harde concurrentie.

Om met een positieve noot te eindigen: de algemene economisch toestand wordt vrij neutraal ingeschat én de helft van de ondervraagde ondernemers is uitgesproken tevreden met het eigen bedrijf. Dat is een pak beter dan vorig jaar. Hopen maar dat deze zonnige “mood” zich doorzet …

Ook interessant