Nieuwbouw

8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen

8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen
In Vlaanderen zijn tijdens de eerste tien maanden van 2022 maar liefst 8 procent minder nieuwe residentiële gebouwen vergund ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor (bron: Statbel). “De crisis speelt hier duidelijk een rol”, verklaart Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. “De stijging van de bouwmateriaalprijzen, de oplopende energieprijzen en de door de oorlog gecreëerde onzekere tijden hebben er duidelijk ingehakt. Mensen zijn onzeker geworden en stellen plannen uit”.

De bouworganisatie verwijst ook naar haar Bouwbarometer waar een gelijkaardige trend merkbaar is: 4 op 10 bouwbedrijven hebben minder werk dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral omdat klanten twijfelen, werken uitstellen of zelfs annuleren. De woningbouwers voelen de gevolgen het eerst, gevolgd door andere bedrijven in de keten, zoals dakwerkers, schrijnwerkers of installateurs. Bouwunie hoopt dat de tweede jaarhelft van 2023 beterschap brengt. De loonindexatie en de dalende energieprijzen kunnen hierbij een rol spelen. “Dat extra financiële duwtje zal kandidaat-(ver)bouwers na verloop van tijd hopelijk over de streep trekken."

Het dalende aantal bouwvergunningen staat in schril contrast met het jaar 2021. Toen werden in de eerste tien maanden van het jaar in Vlaanderen maar liefst 10,8 procent meer bouwvergunningen afgeleverd. Hiervoor ziet Bouwunie verschillende verklaringen. De grootste coronagolf was achter de rug en de economie zwengelde weer aan. Daarnaast verstrengden de bouw- en verbouweisen in 2022. Dat zorgde eind 2021 nog voor een bouwvergunningssprintje om die strengere eisen te ontlopen. Ook in 2023 verstrengen de regels opnieuw. Maar de eisen vragen minder ingrijpende stappen dan die in 2022.

Ook interessant