Nieuwbouw

Nieuwe digitale update van vergunningen voorspelt bouwconjunctuur

Nieuwe digitale update van vergunningen voorspelt bouwconjunctuur
Vlaanderen kent vanaf nu een digitale tool die omgevingsvergunningen en meldingen voor bouwprojecten op de voet volgt. Maandelijks zal de Vlaamse overheid een update brengen. Zo krijgt de bouwsector en het grote publiek een goed beeld van de te verwachten bouwconjunctuur. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) was al langer vragende partij hieromtrent en is bijgevolg tevreden met de nieuwe tool. In heel wat landen is een update van de vergunningen voor bouwprojecten groot nieuws. Dat biedt inzicht in de te verwachten bouwactiviteit en dat is een belangrijke economische graadmeter. Want bouwprojecten brengen een aanzienlijk multiplicatoreffect teweeg doorheen de hele economie.

Snelle publicatie van cijfers noodzakelijk

Hoewel je sinds 2018 omgevingsvergunningen digitaal kan indienen, publiceerde tot voor kort enkel Statbel cijfers over bouwvergunningen. Maar dat verliep met vertraging. Met als gevolg dat een analyse van de impact van bijv. de coronacrisis of de oorlog in Oekraïne pas maanden later mogelijk was. Maar dat is veel te laat voor de bouwsector en de overheid om tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Bouwvergunningen als economische graadmeter

In het buitenland wordt de snelle publicatie van bouwvergunningen gebruikt om tijdig een goed beeld te krijgen van de economische toestand. Met deze cijfers aangeleverd door het Departement Omgeving beschikken de sector en de overheid nu ook over deze mogelijkheid.

“De VCB is verheugd met de tool en de ambitie om vergunningen, aanvragen en meldingen maandelijks op te volgen en digitaal ter beschikking te stellen. Zo zien we nu al in de nieuwe tool dat de afgelopen coronajaren het aantal ingediende omgevingsvergunningen hoge toppen heeft gescheerd. In 2022 wordt het hoge niveau van 2021 niet aangehouden en zien we een daling. Hiermee evenaart het aantal aanvragen in 2022 dat van 2019 en 2020. Verdere opvolging is daarom noodzakelijk. Gezien de stijgende bouwmaterialenprijzen en de oorlog in Oekraïne kunnen eventuele ondersteunende maatregelen zich in de toekomst opdringen. Ook dienen alle partners te beklemtonen dat een energierenovatie de beste bescherming blijft in de huidige energiecrisis”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.Nieuwe digitale update van vergunningen voorspelt bouwconjunctuur

Ook interessant