Vastgoed

28,2% van de woningen op de Belgische markt hebben een EPC-score lager dan E

28,2% van de woningen op de Belgische markt hebben een EPC-score lager dan E
Een nieuwe studie van Immoweb toont dat 28,2% van de woningen, huizen en appartementen, die de afgelopen 12 maanden te koop stonden op het platform, een EPC-score hebben die lager is dan E. Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen heeft 25,1% van de woningen een slechte EPC-score, in Wallonië is dat 30,2% en in Brussel zelfs 40,3%.

Slechte EPC-score : provinciale rangschikking

De top 3 provincies waar de meeste woningen met een slechte EPC-score te koop staan:
  • Brussel: 40,3%
  • Henegouwen: 34,2%
  • Namen: 31,9%

De top 3 provincies waar de minste woningen met een slechte EPC-score te koop staan:
  • Waals-Brabant: 19,9%
  • Antwerpen: 20,2%
  • West-Vlaanderen: 25,1%

Er is geen sluitende definitie om te bepalen vanaf welke score een woning een “slechte” EPC-score heeft. Daarom heeft Immoweb deze percentages berekend op basis van de EPC-schalen van de gewesten. Daarbij werden alle panden met een EPC-score die in de twee laagst presterende labels van de gewestelijke schalen vallen als “slecht” beschouwd. Dat wil zeggen dat in Brussel en Wallonië alle woningen met een score F of G werden opgenomen, in Vlaanderen zijn dat alle woningen met een score E of F.

Volgens die definities en schalen is het vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk gewest het minst energie-efficiënt. Het is echter moeilijk om de drie gewesten te vergelijken omdat de labels niet uniform zijn over de gewestelijke grenzen heen. Om te vergelijken is er nood aan meer consistente schaal voor het vergelijken van energie-efficiëntie.

Brussel, van slechte leerling tot regionaal voorbeeld

De eerste analyse op basis van gewestelijke schalen maakt een vergelijking tussen gewesten moeilijk omdat de berekeningsmethoden en evaluatieschalen aanzienlijk verschillen per gewest. Zo krijgt een woning met een energiewaarde van 275 kWh/m²/jaar in Brussel een EPC-score F. In Wallonië wordt een F-label echter pas toegekend vanaf 425 kWh/m²/jaar, terwijl Vlaanderen een E-label toekent vanaf een energiewaarde van 400 kWh/m²/jaar.

Om dit te harmoniseren creëerde Immoweb een gestandaardiseerde schaal op het niveau van Brussel, de strengste EPC-schaal. Volgens die schaal heeft elke woning met een energiewaarde van meer dan 275 kWh/m²/jaar een slechte EPC-score. Het nationale gemiddelde is, indien de geharmoniseerde schaal gebruikt wordt, dan ook geen 28,2% maar wel 50,5%.

28,2% van de woningen op de Belgische markt hebben een EPC-score lager dan E
Wanneer de geharmoniseerde definitie gehanteerd wordt, zijn er heel wat woningen met slechte EPC-scores te koop in de grootste steden van België. In Antwerpen gaat het over 32,3%, in Gent over 36,7%, in Luik over 55,4% en in Charleroi over 68,7%.

Aantal slechte EPC-scores in Brussel nam sinds 2021 toe met 42%

De algemene tendens sinds 2012 op vlak van slechte EPC-scores gaat in dalende lijn in alle drie de gewesten. Er zijn steeds minder woningen met een slechte EPC-score. Deze daling kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan verbeteringen in de energie-efficiëntie van woningen, met name als gevolg van renovatiewerkzaamheden.

De daling kan echter ook worden verklaard door de neiging van woningeigenaars om de EPC-score niet te vermelden wanneer die ongunstig is. De markt werd de afgelopen jaren immers gevoeliger voor die score. Op de website van Immoweb wordt de EPC-score niet vermeld in gemiddeld 24,9% van de Brusselse vastgoedadvertenties. In Wallonië en Vlaanderen vermelden respectievelijk 18,2% en 19,4% van de verkopers de waarde niet.

Er is een duidelijke correlatie tussen het aantal woningen met een slechte EPC-score en de regionale regelgeving. Telkens wanneer er een nieuwe verplichting kwam om het energielabel op te nemen in vastgoedadvertenties, stijgt het aantal woningen met een slechte score. Deze trend is vooral zichtbaar in 2015 in Wallonië, toen daar een dergelijke verplichting werd ingevoerd. Op dat moment kwam er een aanzienlijke stijging van het aantal woningen met een slechte EPC-score. Woningeigenaars die de scores voorheen niet bekend wilden maken omdat ze te hoog waren, werden door de nieuwe regelgeving verplicht om dat wel te doen.

28,2% van de woningen op de Belgische markt hebben een EPC-score lager dan E
* Opmerking: De verticale lijnen geven de datum aan van de invoering van de verplichting in Wallonië (1 janurai 2015) om de energieprestaties te vermelden in advertenties.

Ondanks het dalend aantal woningen met een slechte EPC-score op nationaal niveau, is er sinds 2021 wel een stijging van het aantal aangeboden woningen met een slechte EPC-score in Brussel. Er was een stijging van 2% van 39% in januari 2021 naar 41% in september 2023.

Er zijn twee mogelijke oorzaken voor deze stijging. Ten eerste werden er simpelweg meer EPC-waardes toegevoegd op de website van Immoweb. Dat is een stijging van 31% in de periode tussen januari 2021 en september 2023. “Sinds de energiecrisis letten kopers meer op de energieprestaties van hun woningen."Huiseigenaren zijn daardoor verplicht om transparant te zijn over de energieprestaties van hun eigendommen”, zegt Jonathan Frisch, huiseconoom bij Immoweb.

De tweede mogelijke reden voor de toename van woningen met een slechte EPC-score zou je kunnen toeschrijven aan de evolutie dat steeds meer eigenaren hun woningen willen verkopen in plaats van ze zelf te (laten) renoveren. Er komt een groeiend aanbod aan woningen met een slechte EPC-score op de markt, maar tegen welke prijs? Dat zal Immoweb onderzoeken in het tweede deel van haar studie over energiewaarden.

Ook interessant