Verbouwen

Meer dan een op de drie huiseigenaars wil energiebesparende werken uitvoeren

Meer dan een op de drie huiseigenaars wil energiebesparende werken uitvoeren
Volgens een recente enquête1 van Belfius is bijna de helft van de eigenaars actief op zoek naar concrete oplossingen om hun energieverbruik te verminderen en zegt 37 % dat ze van plan zijn om binnen de twee jaar werken uit te voeren om de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Om ze te helpen bij de realisatie van hun projecten heeft Belfius besloten de maximale looptijd van zijn Renovatielening Energie te verlengen tot 180 maanden2 (voor bedragen > 37.000 euro) en ter gelegenheid van Batibouw een aantrekkelijk tarief te bieden voor dit type lening: 3,65 % voor looptijden t.e.m. 72 maanden (tarief geldig van 14/03/2023 tot en met 16/04/2023).

(Alle) klanten begeleiden bij hun inspanningen om hun energieverbruik te verminderen en zo bij te dragen tot een duurzamere samenleving is een prioriteit voor Belfius. Daarom heeft Belfius eind 2022 een enquête op touw gezet om de bekommernissen van de Belgische bevolking over de explosie van de energieprijzen beter te begrijpen.

De resultaten van deze enquête zijn duidelijk: 77% van de respondenten zegt de gevolgen van de hoge energieprijzen persoonlijk te voelen en bijna een op de twee huiseigenaars beweert financiële problemen te hebben als gevolg van zijn energiefactuur.

In deze problematische context zegt de grote meerderheid van de respondenten - zowel huurders als eigenaars - dat ze nieuwe - en soms radicale - gewoonten hebben aangenomen om hun energieverbruik en in het bijzonder hun elektriciteitsverbruik, te drukken: sommige energieverslindende toestellen zoals een oven minder gebruiken (88%), de temperatuur van de verwarming lager zetten (87 %), niet alle kamers in huis verwarmen (68%), minder of korter douchen (63 %!), regelmatig het energieverbruik checken (72 %), enz.

Belgen zoeken concrete oplossingen

Bijna de helft van de eigenaars zoekt actief naar concrete oplossingen om minder energie te verbruiken. 37 % zegt van plan te zijn binnen twee jaar renovaties uit te voeren, en onder de eigenaars van huizen en appartementen ouder dan 70 jaar (m.a.w. het merendeel van de woningen) is dat zelfs 45 %,.

Uit de enquête blijkt ook dat de renovaties die de eigenaars in het verleden al hebben uitgevoerd vooral betrekking hadden op de isolatie van het dak (70 %) of de plaatsing van isolerend glas (63 %). Isolatie van de muren (37 %) en vooral vloeren (21 %) is dan weer veel minder gangbaar. Vier op de tien huiseigenaars hebben al zonnepanelen laten plaatsen en 35 % heeft een condensatieketel aangeschaft. Voor andere systemen zoals een warmtepomp (8,7 %), een zonneboiler (6,9 %) of een thuisbatterij (5,1 %) wordt momenteel nog minder vaak geopteerd.

Steeds meer Renovatieleningen Energie, hogere leenbedragen en langere looptijden

De wens van de Belgen om de energieprestaties van hun woning te verbeteren komt duidelijk tot uiting in de cijfers. In 2022 waren meer dan 6 van de 10 door Belfius toegekende renovatieleningen bestemd voor energiebesparende werken. Het aantal Renovatieleningen Energie is verdubbeld in vergelijking met 2027. In 2022 verstrekte Belfius 72 keer meer Renovatieleningen Energie dan in 2015.

Terwijl het gemiddeld ontleend bedrag voor een Renovatielening Energie in 2075 nog 9.365 euro bedroeg, is dit bedrag de afgelopen jaren sterk gestegen, vooral sinds 2027. Het gemiddeld ontleend bedrag is nu 74.608 euro (+56 % tegenover 2075). Hierdoor is de gemiddelde looptijd van deze leningen gestegen van 46 maanden in 2015 tot 60 maanden in 2022. De gemiddelde maandelijkse aflossing voor een Renovatielening Energie bedraagt momenteel ongeveer 238 euro.

Ter vergelijking: het aantal traditionele renovatieleningen is in 2022 stabiel gebleven ten opzichte van in 2027. Het gemiddeld ontleend bedrag voor deze leningen ligt beduidend hoger dan voor Renovatieleningen Energie, maar de stijging sinds 2075 is wel gematigder: +15 %, d.w.z. 19.796 euro in 2022 tegenover 17.783 euro in 2015. Deze leningen hebben ook een aanzienlijk langere gemiddelde looptijd dan de Renovatieleningen Energie, die ook de neiging heeft om mettertijd toe te nemen: 72 maanden in 2022, tegenover 64 maanden in 2015.

Goed voor de planeet en de portemonnee

Belfius biedt deze renovatieleningen met aantrekkelijke rente al enkele jaren aan voor gezinnen die hun huis of appartement energiezuiniger willen maken en zo hun energiefactuur willen drukken en tegelijk hun CO2-uitstoot willen verlagen.

Om de maandelijkse terugbetaling beter afte stemmen op het budget van de klant en hem zo toe te laten de nodige renovaties te realiseren, voorzien we vanaf 20/3/2023 de mogelijkheid bedragen groter dan 37.000 EUR te ontlenen op een langere looptijd van 180 maanden (i.p.v. 120 maanden).

Met zijn aantrekkelijke tarieven voor zijn Renovatielening Energie, die gelden tot en met 16/04/2023, wil Belfius gezinnen meer dan ooit aanmoedigen om hun woningen te blijven renoveren om ze energiezuiniger te maken en hun EPC te verbeteren. Belfius wil zo de energietransitie helpen versnellen, conform de doelstellingen van de Europese Richtlijn 'Energie-efficiëntie', die streeft naar een EPC A-label tegen 2050.

Voorbeeld: Renovatielening Energie3 (LOA) voor een bedrag van 12.500 EUR

Looptijd van de lening: 60 maanden
JKP (jaarlijks kostenpercentage): 3,65%
Vaste debetrentevoet:3,65%
Maandelijkse aflossing: 227,90 EUR
Totaal terug te betalen bedrag:13.674,00 EUR

Afhankelijk van de woonplaats zijn ook premies verkrijgbaar, wat de investering nog interessanter maakt. En bij doorverkoop van de woning bedraagt het prijsverschil tussen de slechtst geïsoleerde huizen en appartementen enerzijds en de meest energie-efficiënte anderzijds ongeveer 30 %4.

Ook sterke groei in hypothecaire leningen voor renovaties

Voor de financiering van werken waarvoor grotere bedragen nodig zijn, is een hypothecaire lening over het algemeen beter geschikt5 dan een renovatielening van het type LOA. Net als renovatieleningen zitten ook hypothecaire leningen voor renovatie- of verbouwingswerken al enkele jaren in de lift. Het volume van hypothecaire leningen, waarmee werken voor het verbeteren van de energieprestatie van de woning kunnen worden gefinancierd, is met 58 % gestegen in vergelijking met 2018.

Het gemiddelde kredietbedrag van hypothecaire leningen voor renovaties nam de voorbije 10 jaar gestaag toe. Dit bedrag bleef afgelopen jaar stijgen (+18 %) en bedraagt nu 69.000 euro. Ook op vlak van de hypothecaire leningen voor de bouw van een nieuwe woning merken we een aanzienlijke stijging van het gemiddeld ontleend bedrag: 244.000 euro in 2022, d.w.z. +18 % tegenover 2021. Die stijging van het ontleend bedrag voor hypothecaire leningen is gelinkt aan de stijging van de bouw- en renovatiekosten die we al enkele jaren vaststellen en die vermoedelijk nog niet zal stoppen.

Korting op hypothecaire leningen voor energiezuinige woningen

Om kandidaten voor de aankoop of bouw van een woning zo goed mogelijk te begeleiden, biedt Belfius sinds kort de mogelijkheid om in enkele stappen hun hypothecaire lening online te simuleren door een aantal vragen te beantwoorden (onder meer over de EPC-score van de woning). Ze krijgen dan een raming op maat van het bedrag dat ze kunnen lenen, de maandelijkse aflossingen en de totale kosten van hun project, die ze vervolgens in detail kunnen bespreken met een kredietspecialist in het kantoor.

Is de hypothecaire lening bestemd om de aankoop van een woning met een EPC-score <= 150 (kWh/m² /jaar) te financieren, dan biedt Belfius een extra korting van 0,10 % per jaar op de rentevoet van de hypothecaire lening.

Eerste 2 maanden gratis op de woonverzekering

Naar aanleiding van Batibouw biedt Belfius de eerste twee maanden6 van de app-normale woonverzekering voor eigenaars gratis aan voor alle nieuwe contracten afgesloten tot en met 16 april 2023. De app-normale woonverzekering van Belfius is een modulaire verzekering waarmee iedereen een dekking op maatkan samenstellen en zich zo kan verzekeren volgens zijn eigen situatie of specifieke behoeften7. Dankzij de optie 'Werken' is het bijvoorbeeld mogelijk bouw-, verbouwings- of renovatiewerken te verzekeren als deze werken door een aannemer worden uitgevoerd. Klanten die kiezen voor milieuvriendelijke gebouwen kunnen een korting tot 20 % krijgen op de totale jaarlijkse premie voor een nieuwe passief- of 'zero energy'-woning.

Belfius laat ook huurders niet in de kou staan. Naar aanleiding van Batibouw krijgen8 huurders van een woning of appartement met meer dan 2 slaapkamers de eerste twee maanden van de app-normale woonverzekering gratis en voor huurders van een studio of appartement met maximaal 2 slaapkamers is er een cashback van 25 euro9 op de app-normale woonverzekering.

Goed om te weten:

  • Is uw woning uitgerust met een warmtepomp offotovoltaische panelen? Bij Belfius betaalt u geen supplement voor uw woonverzekering. Warmtepompen of fotovoltaïsche panelen zitten al in de basisdekking van een app­ normale woonverzekering10.

  • Voordelige voorwaarden bij sommige partners: naast voordelige financiële en verzekeringsoplossingen wil Belfius zijn klanten zo goed mogelijk begeleiden door ze bijvoorbeeld te laten profiteren van exclusieve voorwaarden bij sommige partners, onder meer de bedrijven Energreen (in Wallonië en Brussel) en lzen (in Vlaanderen) voor de installatie van fotovoltaische oplossingen.


1. Enquête (online survey) in samenwerking met het marktonderzoeksbureau DataSynergy, uitgevoerd van 21/10/2022 tot 02/11/2022 bij 2.098 respondenten, eigenaars en huurders, in de leeftijdscategorie van 18 tot 80 jaar. Representatieve steekproef wat betreft taal, leeftijd, geslacht, sociale klasse en regio.
2. Vanaf 20 maart 2023
3. Om in aanmerking te komen voor de Renovatielening Energie en de gunstige rentevoet die ermee gepaard gaat, moet minstens 50% van het geleende bedrag worden gebruikt voor energiebesparende werken (en/of om het huis te beschermen tegen brand of inbraak).
4. Meer details vindt u in: Analyse: vastgoedmarkt in België - Belfius
5. Als een klant al enige tijd een hypothecaire lening heeft, is een wederopname bovendien vaak de interessantste oplossing, omdat hij daarvoor niet naar de notaris moet.
6. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van alle nieuwe app-normale woonverzekeringen afgesloten tot en met 16 april 2023, onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius lnsurance NV.
7. Meer details: App-normale woonverzekering (eigenaar) - Belfius
8. Aanbod geldig op de eerste jaarpremie van alle nieuwe app-normale woonverzekeringen afgesloten tot en met 16 april 2023, onder voorbehoud van aanvaarding van uw risico door Belfius lnsurance NV.
9. Een eenmalige cashback van 25 euro gekoppeld aan het afsluiten van een app-normale verzekering door huurders via een van onze digitale kanalen tijdens de actieperiode, van maandag l6januari 2023 tot en met zondag 16 april 2023.
10. Indien het evaluatierooster werd gebruikt en correct werd ingevuld, en uw gebouw verzekerd is

Ook interessant