Memorandum burger-energie overhandigd aan minister Lydia Peeters

  BE   20 mei 2019 Bron: Vlaamse regering
Memorandum burger-energie overhandigd aan minister Lydia Peeters
In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei vraagt de vereniging van Vlaamse burgercoŲperaties voor energie maar ťťn ding: rechtstreekse toegang tot de beschikbare hernieuwbare energiebronnen in onze omgeving. Dat is de normaalste zaak van de wereld: de zon schijnt voor iedereen, net zoals de wind waait voor groot en klein, arm en rijk. Onze natuurlijke rijkdommen zijn een gemeenschappelijk goed waar de lokale gemeenschap vruchten van kan plukken. Niet enkel financieel, ook sociaal en ecologisch. BurgercoŲperaties voor energie bevorderen lokale cohesie en vergroten het engagement van burgers in de noodzakelijke energietransitie. Die is enkel haalbaar als ook gewone mensen op een faire en betaalbare kunnen deelnemen.

De Vlaamse overheid moet de weg voor energiecoŲperaties vrijmaken door een gelijk speelveld te creŽren. Hoe dan? Bijvoorbeeld door de recente Europese Richtlijnen ter bevordering van hernieuwbare burgerenergie op een goede en volledige manier te integreren in Vlaamse wetgeving. Daarnaast moeten overheden hun eigen infrastructuur systematisch openstellen voor het oogsten van groene energie. Ook dienen zij tot 50% participatie via burgerenergiecoŲperaties te garanderen in energieprojecten en collectief zonnedelen door de lokale gemeenschap mogelijk te maken.

REScoop Vlaanderen vraagt ook dat de federale overheid de burgerenergiecoŲperaties betrekt bij aanbestedingen voor offshore windenergie. REScoop.Vlaanderen nodigt projectontwikkelaars en energiemultinationals om hernieuwbare-energieprojecten te ontwikkelen in samenspraak met de lokale gemeenschap en niet Ďten koste vaní.

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen, breekt een lans voor een duurzaam energiebeleid. ďDe Vlaamse overheid dient de weg vrij te maken voor energiecoŲperaties door een gelijk speelveld te creŽren. Overheden en bedrijven kunnen hierbij hun eigen infrastructuur nog veel meer openstellen voor groene energie.Ē

Dirk Vansintjan, voorzitter REScoop EU benadrukt dat Europa via de nieuwe Europese energierichtlijnen de weg openzet naar een echte en hechte energiedemocratie. ďDe definitie en rechten die Europa aan hernieuwbare- en burgerenergie-gemeenschappen geeft vergen dat Vlaanderen haar regelgeving aanpast. De leden van REScoop Vlaanderen voldoen perfect aan de Europese definitie en kijken er naar uit om de gegeven kansen aan te grijpen.Ē

Philippe Awouters, bestuurslid REScoop Vlaanderen: ďOnze overheden kunnen niet achterblijven, zowel op Vlaams, Federaal als lokaal vlak. Dit dient een prioriteit te zijn bij de regeringsvorming na de verkiezingen en snel in wetgeving te worden verankerd.Ē

Minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, FinanciŽn en Energie besloot met te zeggen dat zij blij is met de rol die burgercoŲperaties voor energie in Vlaanderen spelen. ďIk onderschrijf de nood aan het gelijk speelveld en toegang voor alle burgers tot hernieuwbare energie. Ik zal er in de komende maanden mee voor ijveren dat de Europese regelgeving op een goede manier wordt omgezet in Vlaanderen, zodat burgercoŲperaties een nog grotere rol kunnen spelen in de energietransitie.Ē

REScoop Vlaanderen overhandigt memorandum burger-energie aan minister Lydia Peeters

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo