Vastgoed

Zes op de tien 55-plussers wil in de toekomst kleiner wonen

Zes op de tien 55-plussers wil in de toekomst kleiner wonen
Maar liefst 60 procent van de 55-plussers in Nederland wil in de toekomst kleiner gaan wonen. Terwijl nu nog ruim zes op de tien ouderen wonen in een huis met één of meer verdiepingen, hoopt slechts 9 procent dat zij hier op latere leeftijd nog wonen. Deze groep ziet zichzelf in de toekomst liever in een gelijkvloerse woning (46 procent), appartement (23 procent) of een gemeenschappelijke woonvorm (13 procent) wonen, concludeert Achmea op basis van de Woontest waaraan ruim 15.000 55-plussers deelnamen. De Woontest biedt consumenten inzicht in de toekomstbestendigheid van hun woonsituatie en in de stappen die zij kunnen nemen om dit te verbeteren. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van levensloopbestendige woningen is volgens Achmea voor de meeste ouderen het grootste obstakel.

Uit de Woontest* blijkt dat ruim de helft van de 55-plussers, ondanks de krappe huizenmarkt, de wens heeft hun bestaande woning met meerdere verdiepingen op hogere leeftijd te verruilen voor een andersoortige woning. Ook overweegt een deel van deze huizenbezitters op den duur anders te gaan wonen: 16 procent van de mensen die nu een koopwoning bezitten, heeft een voorkeur voor een huurwoning, terwijl 44 procent nog niet weet of zij later in een koopwoning willen blijven wonen. Andere woonwensen die zij hebben voor de toekomst zijn de nabijheid van winkels en mogelijkheden voor ontspanning in de buurt. Bijna de helft van de 55-plussers benadrukt dat zulke voorzieningen beter kunnen of bij hun huidige woning ontbreken. In vergelijking met nu wil een aanzienlijk deel op latere leeftijd bovendien graag in een energiezuinige woning (+24 procent) en een huis met weinig onderhoud (+34 procent) gaan wonen.

Tegelijkertijd lijken veel 55-plussers met een huurwoning zich zorgen te maken over hun toekomstige woonlasten. Het aantal mensen dat zeker weet de huur van hun woning te kunnen blijven betalen neemt af van 85 procent nu naar 55 procent in de toekomst. Daarnaast zijn de energiekosten reden tot zorg. Bij kopers en huurders van 55 jaar en ouder daalt het aandeel dat er zeker van is deze kosten te kunnen blijven betalen van 84 nu naar 68 procent in de toekomst.

Doorpakken op bouwen passende woningen

“Uit onze Woontest blijkt dat een grote meerderheid van de 55-plussers op de woningmarkt graag in beweging zou willen komen. Hoewel de bouw van levensloopbestendige woningen nadrukkelijk in de bouwopgave staat, moet er nog veel gebeuren om deze ambitie waar te maken. Eén van de grootste uitdagingen waarvoor een nieuwe regering staat, is regie te voeren op het daadwerkelijk bouwen van passende woningen. Het is nu echt tijd om door te pakken”, benadrukt Daan Tettero, manager zorgvastgoed bij Achmea Real Estate. “Naast de landelijke overheid dragen ook gemeenten en projectontwikkelaars hiervoor verantwoordelijkheid. Zo moeten nieuwbouwplannen regionaal aansluiten bij de groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen, die uiteindelijk ook de druk op de (mantel)zorg moeten gaan ontlasten. Het bouwen van deze woningen zorgt ook voor de broodnodige doorstroming en helpt dus ook gezinnen en starters een thuis te vinden in de overspannen woningmarkt.”


Eerder dit jaar concludeerde Achmea al op basis van eigen onderzoek dat het cruciaal is om de voorraad aan passende levensloopbestendige woningen te vergroten én betaalbaar te houden. Ook deed Achmea eerder onderzoek naar de regionale woonbehoefte. Daaruit bleek dat er 450.000 levensloopbestendige woningen gebouwd moeten zijn in 2040 en dat de regionale verschillen in behoefte groot zijn.

*De woontest is tussen 20 september en 6 november ingevuld op de website van Achmea door ca. 20.000 mensen waarvan 15.500 keer door Nederlanders van 55 jaar en ouder.