Tuin

Zakt het regenwater wel snel in de grond?

Zakt het regenwater wel snel in de grond?
Regenval is de voornaamste bron van zoet water en de hoeveelheid regenwater dat valt in een bepaald gebied, kan sterk variëren naar gelang de temperatuur en de locatie. De hoeveelheid neerslag dat valt en het seizoen waarin dat gebeurt, zijn onderhevig aan de effecten van geografie en klimaat. Het is mogelijk dat de neerslag in een bepaalde streek over het hele jaar verspreid is of door factoren als terrein en klimaat, geconcentreerd is in slechts een paar maanden van het jaar.

Wat gebeurt er met het water in de wolken nadat het geregend heeft?

Het water verdampt, sijpelt in de aarde, vormt grondwater of loopt van het landoppervlak af. Zowel gesmolten sneeuw als regenwater doorlopen deze procedures. Water dat over land stroomt wordt stormwater genoemd, ook wel benoemd als afvloeiing.

De capaciteit van regenwater voor zowel infiltratie als afvloeiing

Wanneer het regent, sijpelt het water dat op het oppervlak van de bodem valt, in de grond of stroomt langs het karakter in de vorm van afvloeiing. Een deel van het water dat de omgeving binnendringt en zich een weg in de bodem baant, wordt geabsorbeerd door de oppervlakkige bodemlagen en de diepere bodemlagen. Het water dat niet in de grond infiltreert of dat niet kan, zal langs het bodemoppervlak wegstromen. Dit gebeurt in de buitengebieden vaak. Wanneer men bijvoorbeeld kiest voor een infiltratiesysteem van Regenwaterbuffer leggen, is dit niet het geval.

Wanneer de neerslag de grond raakt, kan het ofwel oppervlaktewater worden, ofwel water onder de grond. Deze twee soorten water bestaan op verschillende niveaus van de aarde. Oppervlaktewater verplaatst zich over het oppervlak van de planeet. Water onder het oppervlak sijpelt door de bodem en verspreidt zich over het gehele oppervlak. Water onder de oppervlakte vult putten en beken tijdens het droge seizoen en blijft ook in de microscopisch kleine spleten en kieren van de bodem staan, zodat planten het kunnen opnemen.

Ook kun je kiezen voor het online bestellen van lijngoot tuin om het opvangen van regenwater te regelen.

Het water dat zich onder het oppervlak bevindt, wordt uiteindelijk een deel van de grondwaterspiegel

Land in landbouwgebieden wordt vaak gedraineerd om een waterpeil onder het niveau van de plantenwortels te handhaven. Om het af te voeren gebruikt men tegels, dat zijn ondergrondse buizen van klei of gegolfd plastic, die ver genoeg uit elkaar liggen om het water vanuit de bodem in de tegel te laten weken en er doorheen te laten stromen.

Door de weg te nemen die de minste weerstand biedt, zal het water uiteindelijk afvloeien naar de dichtstbijzijnde afvoer, meestal een beek. Minstens vijftig procent van de neerslag dat valt op land dat geheel bedekt is met natuurlijke begroeiing, zal uiteindelijk in de aarde sijpelen.

Op welk moment begint water voor het eerst in de grond te sijpelen?

Infiltratie aan de oppervlakte kan uren, dagen of zelfs jaren duren voor het een watervoerende laag bereikt. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee de watervoerende laag wordt bijgevuld. In sommige, door overstromingen geïrrigeerde streken, begint het grondwaterpeil in naburige huishoudelijke putten binnen enkele uren tot dagen na een overstroming te stijgen.

Ook interessant