WoninGent reageert op VRT-reportage over Sint-Bernadettewijk

  BE   3 oktober 2018 Bron: WoninGent
WoninGent reageert op VRT-reportage over Sint-Bernadettewijk
Als sociale huisvestingsmaatschappij is WoninGent begaan met het welzijn en de woonkwaliteit van haar bewoners. De reportage tijdens de uitzending van ‘Jij Kiest’ op één (VRT, maandag 1 oktober 2018) toont de renovatienood in de Sint-Bernadettewijk. WoninGent begrijpt de onvrede van de betrokken bewoners, maar werkt wel degelijk aan een betere toekomst voor de wijk zowel op korte als op lange termijn. Van de 7 tijdelijk ongeschikt verklaarde woningen werden er inmiddels vijf reeds opgeknapt.

Wat is er aan de hand in de Sint-Bernadettewijk?

De uitzending in het één-programma ‘Jij kiest’ op 1 oktober toonde beelden van verouderde sociale woningen in de Sint-Bernadettestraat met diverse problematieken. We begrijpen de verontwaardiging en frustratie van de betrokken huurders. Maar in tegenstelling tot wat de reportage aangeeft, heeft WoninGent wel degelijk oog voor de problemen in de Sint-Bernadettewijk. In 2017 startten we dan ook met een studie die de toekomst van de wijk moet bepalen.

Jammer genoeg is de Sint-Bernadettewijk een complex dossier, zowel op gebied van de financiëringsvoorwaarden als bouwkundig, omdat deze tuinwijk uit 1923 op de inventaris bouwkundig erfgoed staat. Dit zijn belemmeringen die een impact hebben op de snelheid waarmee de vernieuwing van de wijk kan starten.

Ondertussen probeert WoninGent de woningen waar mogelijk op te knappen. Dit is al gebeurd in 5 van de 7 ongeschikt verklaarde woningen. Indien opknappen niet meer kan, dan wordt er herhuisvesting aangeboden.

Wat doet WoninGent met ongeschikt verklaarde woningen?

De woningen in de Sint-Bernadettestraat die nog verhuurd worden zijn niet onbewoonbaar verklaard. Het gaat om tijdelijke ongeschiktheidsverklaringen, waarbij WoninGent werken moet uitvoeren binnen een door de ongeschiktheidsverklaring bepaalde termijn. WoninGent heeft als tweede grootste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen een patrimonium met 8.995 woningen. 39 bewoonde woningen zijn ongeschikt verklaard en in 32 daarvan is WoninGent al bezig om ofwel de nodige werken uit te voeren of om de bewoners te herhuisvesten indien de woning niet meer opgeknapt kan worden.

WoninGent heeft de absolute ambitie om ongeschiktheidsverklaring versneld aan te pakken en in de toekomst maximaal te vermijden. De raad van bestuur heeft daartoe beslist om op korte termijn een plan van aanpak uit te werken.

WoninGent werkt aan de toekomst en renoveert volop haar patrimonium

De voorbije jaren heeft WoninGent meer dan 900 sociale woningen gerenoveerd of vervangen. Het gaat onder andere om woningen aan het Rabot, Emile Moysonlaan, Charles de l’Epéeplein, Robiniahof, Alphonse de Hollainhof, de Malpertuussite …

Daarnaast staan nog eens meer dan 700 woningen op korte termijn op de renovatieplanning of zijn de renovatiewerken in uitvoering zoals o.a. de appartementsgebouwen aan de Tichelrei, het Winston Churchillplein en de Jubileumlaan. WoninGent kreeg zeer recent nog goede punten van de Visitatiecommissie voor al deze inspanningen om de woonkwaliteit voor onze huurders aan te pakken.

De Visitatiecommissie stelde ook vast wat WoninGent al langer aankaart, namelijk dat deze renovatiebeweging grote financiële gevolgen heeft. Willen we onze verouderde woningen renoveren, dan hebben we de volgende 10 tot 15 jaar zo’n 500 miljoen euro nodig. WoninGent trekt daarover al langer aan de alarmbel bij Vlaanderen dat deze situatie niet houdbaar is. Het probleem is overigens geen Gents probleem, maar een probleem waar meer Vlaamse (groot)stedelijke sociale huisvestingsmaatschappijen mee te kampen hebben. Ook de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) kaartte eind vorig jaar nog de discrepantie aan tussen de uitgaven en de inkomsten van de maatschappijen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo