Sloop tweede Rabottoren gaat van start

  BE   13 april 2017 Bron: Woningent
Sloop tweede Rabottoren gaat van start
© POLO Architects
Zo’n 40 jaar lang vormden de drie woontorens aan het Rabot een bekend stadsgezicht. Maar met de vernieuwing van de Rabotsite komt hier verandering in. Een nieuwe mijlpaal in het project is nu bereikt: binnenkort verdwijnt ook de tweede Rabottoren uit de Gentse skyline. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent start met de afbraak van de tweede Rabottoren in de Filips van Cleeflaan. Eerst wordt het appartementsgebouw vanbinnen gesloopt. Deze zomer beginnen vervolgens de effectieve sloopwerken. Midden 2018 zou de tweede Rabottoren volledig afgebroken moeten zijn. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent plant om aansluitend te beginnen met de bouwwerken aan twee nieuwe appartementsgebouwen met samen 95 sociale huurwoningen op de plaats waar nu de tweede Rabottoren staat.

Eeerst ontmanteling binnenin

Rabottoren in GentAfgelopen woensdag werd officieel het startschot gegeven voor de sloopwerken aan de tweede Rabottoren in de Filips van Cleeflaan. De eerste maanden zal aannemer THV Wanty - Redeco - Laurenty binnen in het gebouw werken om de binnenuitrusting zoals deuren, keukens, badkamers, leidingen, buizen… te verwijderen

Specialisten zullen ook op een veilige en deskundige manier asbest uit het gebouw verwijderen. Dit zal gebeuren in hermetisch afgesloten zones. De verwijdering van het asbest zal in drie fases verlopen en duurt van april tot en met november 2017. De asbestverwijdering begint aan de kant van de Opgeëistenlaan.

Effectieve afbraakwerken starten deze zomer

Vanaf de zomer starten de effectieve afbraakwerken. In een eerste fase worden kleine kranen bovenop het gebouw geplaatst om de bovenste verdiepingen af te lagen. De aannemer begint aan de oostelijke kant van het gebouw (aan de kant van de Opgeëistenlaan). Om veiligheidsredenen worden aan die kant 8 verdiepingen op deze manier afgebroken.
Eens alle asbest veilig uit het gebouw is verwijderd, breekt de aannemer ook de drie bovenste verdiepingen van het westelijke deel van het gebouw aan de kant van de Filips van Cleeflaan af. Eind 2017 moeten de bovenste verdiepingen helemaal afgebroken zijn.

Begin 2018 start vervolgens de integrale sloop van de hoogbouw door middel van een grote hydraulische kraan. Deze fase duurt zo’n tweetal maanden.

Tot slot gebruikt de aannemer opnieuw kleinere kranen om de onderste verdiepingen af te breken. Volgens de planning zou de tweede Rabottoren midden 2018 volledig afgebroken moeten zijn.

Graffiti Pastoor Koen Blieck krijgt nieuwe bestemming


Een klein stukje van de tweede Rabottoren blijft echter bewaard. Op initiatief van kunstenares Petra Stavast wordt de graffiti met de afbeelding van de in 2015 overleden pastoor Koen Blieck voorzichtig afgenomen in samenwerking met de aannemer van de sloopwerken, Groupe Wanty. De tien platen zullen hun hergebruik vinden op het toekomstige Koen Blieckplein.

Pproject vervanging Rabotsite

De vervangingsbouw van de Rabottorens kadert binnen een bredere visie op de wijk Rabot-Blaisantvest zoals uitgewerkt in het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’. Met dit project wordt o.a. getracht om de 19de eeuwse wijk uit zijn isolement te halen en er een nieuwe dynamiek in te blazen.

In de plaats komen acht lagere appartementsgebouwen met samen ca. 360 sociale appartementen en ook een aantal gemeenschapsvoorzieningen. Tussen de nieuwe gebouwen is er plaats voor onder meer collectieve private tuinen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop De Lieve.

Het architectenbureau POLO Architects ontwierp de eerste vijf gebouwen (fases 1 en 2) en de openbare ruimte er rondom. Drie van deze gebouwen - goed voor 131 sociale huurwoningen - worden momenteel gebouwd op de plaats van de eerste Rabottoren. Volgens de huidige plannen, zullen deze vanaf midden 2018 in verhuring kunnen gaan.

Aansluitend op de sloop van de tweede Rabottoren, wil WoninGent starten met de bouwwerken aan de twee overige gebouwen. Deze moeten komen waar momenteel nog de tweede Rabottoren staat. Ze zullen samen 95 sociale huurwoningen tellen.

De timing voor de afbraak en vervanging van de derde Rabottoren wordt afgestemd op de voortgang van de eerste twee fases. Op de plaats van de derde Rabottoren komen nog eens 3 gebouwen.

Volgens de huidige planning zou het volledige project eind 2023 klaar moeten zijn.

Technische specificaties sloop tweede Rabottoren:

  • Aannemer: THV Wanty - Redeco – Laurenty
  • Studiebureau: Inbupro nv
  • Kostprijs: ca. 3,2 miljoen euro
  • Uitvoeringstermijn: 365 kalenderdagen


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo