Verbouwen

Winterprikken en regenperiodes maken tekort aan installateurs pijnlijk duidelijk

Winterprikken en regenperiodes maken tekort aan installateurs pijnlijk duidelijk
Het vriest dat het kraakt. Kunnen buitenwerkers in de bouw in dergelijke temperaturen of tijdens de voorbije regenperiode vaak niet werken, dan draaien installateurs net overuren. Depannages, bevroren of gesprongen waterleidingen, kapotte ketels door overstromingen....

De installateurs doen er alles aan om de problemen op te lossen. Daarbij geven ze logischerwijze prioriteit aan hun bestaande klanten. Maar door de drukte is het niet altijd mogelijk om snel genoeg te schakelen. En moeten installateurs vaak nieuwe klanten vaak weigeren. Bouwunie doet bij deze een warme oproep om de installaties regelmatig – en buiten de wintermaanden – te laten onderhouden door een erkende installateur.

"Op die manier word je vaste klant van een installateur en krijg je in periodes als deze voorrang op niet- vaste klanten", aldus Waeytens. Tegelijk is de voorbije weken nog maar eens duidelijk geworden dat de sector kampt met een tekort aan mankracht. Uit een recente bevraging van Bouwunie bij installateurs blijkt dat maar liefst een derde van de installatiebedrijven op zoek is naar extra werkkrachten. Maar dat die zoektocht verre van evident is. "Het tekort is nijpend", aldus Waeytens.


Via imagocampagnes en via samenwerking met scholen probeert de sector nieuw bloed aan te trekken. Mensen vaktechnisch opleiden en klaarstomen voor een job als installateur, gebeurt volgens driekwart van de installateurs het best op de werkvloer. In die zin pleit Bouwunie andermaal voor uitsluitend duaal leersysteem in het bouwonderwijs. Maar ook om freelancen in de bouw mogelijk te maken.

In het schooljaar 2022-2023 volgden 1.248 leerlingen in de derde graad een opleiding tot installatieberoep. Dat aantal stijgt niet of nauwelijks. Sowieso is de instroom is onvoldoende om het tekort aan mankracht in de sector op te vangen.

Freelancen mogelijk maken

Volgens Bouwunie zou het moeten mogelijk zijn om vaste contracten aan te vullen met freelancers. Zonder het risico te lopen op schijnzelfstandigheid. Want vandaag reageren wetgever en inspectiediensten verkrampt. Ze beschouwen de zelfstandige freelancer in de bouw snel als een schijnzelfstandige. Waeytens: “Het is niet meer van deze tijd om zelfstandige freelancers uit te sluiten op onze werven. Zelfstandige freelancers zijn flexibel en zijn een antwoord op de verwachtingen van de klanten enerzijds en de noden van de bouwbedrijven anderzijds” Freelancer zijn in de bouw biedt heel wat voordelen. Je moet zelf weinig investeringen doen. Als werkgever kan je freelancers gericht inzetten. En ook de consument heeft er baat bij, want zij worden sneller geholpen.

Duaal leren

100% duaal leren voor alle bouwleertrajecten is volgens Bouwunie de toekomst. Leerlingen in het duaal systeem leren de stiel op de werkvloer zelf. Dus ze werken zoals het er in de bouw vandaag aan toe gaat. Leerlingen uit het duaal systeem zijn daarom zeer gegeerd bij werkgevers. Ook voor de scholen en ouders biedt het duaal systeem voordelen. Omdat scholen niet langer zelf moeten investeren in de meest actuele infrastructuur, komen er extra middelen voor andere zaken vrij en kan je de kosten voor de ouders drukken. Bovendien krijgt het duaal systeem op die manier een verdiende opwaardering.