Nieuwbouw

Bouwwerken eerst vertraagd door regen, nu door vrieskou

Bouwwerken eerst vertraagd door regen, nu door vrieskou
Recente overmatige neerslag heeft geleid tot vertragingen in de bouwsector, vooral bij bedrijven die zich richten op buitenprojecten. Nu dreigt de aankomende vorstperiode deze situatie te verergeren. Met de heropstart van de bouwactiviteiten na de kerstvakantie, dalen de temperaturen nu onder het vriespunt. Dit vereist extra voorzorgsmaatregelen van bouwbedrijven, vooral degenen met veel werkzaamheden in de open lucht. De koude beïnvloedt sommige bouwmaterialen op een negatieve manier, wat de bouwprocessen verder compliceert. Niko Demeester, CEO van Embuild, licht toe:

"Vorst kan bepaalde werkzaamheden, zoals ruwbouw, dakbedekking en metselwerk, onuitvoerbaar maken, wat kan leiden tot tijdelijke werkloosheid voor arbeiders. Het is betreurenswaardig dat deze werkloosheid niet voor halve dagen aangevraagd kan worden."


Het KMI voorspelt de komende week nachtvorst en temperaturen rond het vriespunt overdag. Voor de bouwbedrijven, en zeker diegene met buitenwerkzaamheden, is het dan aanpassen geblazen, want koude heeft een impact op de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers. Koude en vorst verkleumen bijvoorbeeld de vingers, waardoor iemand minder grip heeft op het werkmateriaal en er dus sneller ongevallen kunnen gebeuren. Ook reageren sommige producten, zoals paraffine en butaan, anders door de koude, waardoor het brand- of ontploffingsgevaar verhoogt.

Om al die redenen neemt de bouw de nodige maatregelen om de werknemers voldoende te beschermen tijdens koude dagen. Het gaat dan onder meer om:
  • Beschermingskledij tegen neerslag en kou
  • Een warme binnenvoering en/of oorverwarmers toevoegen aan de helm
  • Werkplekken voorzien van voldoende verwarmingstoestellen en van voldoende verlichting
  • Taakrotatie invoeren om werken in de kou af te wisselen
  • Intensief werk zoveel mogelijk beperken om zweten te voorkomen
  • Stilstaand werk zoveel mogelijk voorkomen
  • Zoveel mogelijk werken aan de zonnige kant én uit de wind
  • Steigers afdekken met zeilen
  • Zout, zand of as strooien bij vorst om niet uit te glijden
  • Gratis warme, alcoholvrije dranken aanbieden


Daarnaast kunnen bepaalde werkzaamheden niet (goed) uitgevoerd worden tijdens grote koude. Die vertraagt immers de chemische reactie van bepaalde materialen en producten, zoals cement, siliconen of epoxy. Die vulmiddelen hebben bij koude meer tijd nodig om te harden. Daarnaast verandert de samenstelling van bepaalde producten, zoals beton of mortel, waardoor ze ook anders reageren.

Niko Demeester, CEO van Embuild:

“Veel bouwbedrijven met buitenwerken zaten al met vertraging door de overvloedige regen de voorbije maanden. De vrieskou riskeert die vertraging jammer genoeg nog te vergroten. We vragen begrip voor deze onvoorziene vertragingen bij de klanten. We begrijpen dat dit voor hen niet ideaal is, maar ze zullen ongetwijfeld beseffen dat het nodig is om veilig en in goede omstandigheden te werken. Bovendien kunnen de klanten erop aan dat bouwbedrijven deze vertragingen later zo efficiënt mogelijk zullen proberen weg te werken.”


Wanneer de weersomstandigheden echt te slecht zijn, kunnen bouwbedrijven hun werknemers op tijdelijke werkloosheid slecht weer plaatsen. Toch pleit Embuild voor een aanpassing aan de tijdelijke werkloosheid. “Een onderneming die zijn werknemers nu tijdelijk werkloos wil maken, moet dat steeds gedurende een volledige dag doen. Terwijl het tijdens periodes van koude, zoals de week die zich aandient, best mogelijk is om in de bouw gedurende een aantal uren in de late voormiddag en het begin van de namiddag te werken. Daarom willen we dat tijdelijke werkloosheid tijdens extreme weersomstandigheden ook in halve dagen kan worden opgenomen, net zoals dat kan bij de dienstenchequebedrijven en in het leerlingenvervoer”, zegt Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van bouwfederatie Embuild.