Algemeen

Klimaatverandering weegt vooral op watergevoelige verstedelijking in Vlaanderen

Klimaatverandering weegt vooral op watergevoelige verstedelijking in Vlaanderen
Op korte termijn dringt bescherming van huishoudens tegen wateroverlast zich op Naar aanleiding van de wateroverlast in de Westhoek hebben tal van experts beklemtoond dat bebouwing aan de basis ligt. Meer nog, volgens hen is het uit den boze om er in de toekomst nog te bouwen en wordt het best overgegaan tot het slopen van woningen. Bovendien vinden zij dat ook dijken dienen te worden afgebroken. Embuild Vlaanderen stelt zich hierbij ernstige vragen. Zo lijkt het erop dat het leed van de mensen in de Westhoek wordt gerecupereerd om de aloude verspreide bebouwing in Vlaanderen nog maar eens aan de kaak te stellen.

Maar de klimaatverandering zorgt in de eerste plaats voor steeds meer wateroverlast voor huishoudens in bestaande woningen die heel vaak in drukke centra en kernen gelegen zijn. Aangezien de overheid verkerning aanmoedigt met de bouwshift, roept Embuild Vlaanderen op om een gedegen plan te maken om huishoudens in bestaande bebouwing te beschermen. Net zoals bij het Sigmaplan kunnen meer en betere dijken hoognodig zijn.

Lees de blog van Embuild Vlaanderen.

Ook interessant


Build for Life