Algemeen

Buildwise toont aannemers en installateurs potentieel van groeiende stroom aan data

Buildwise toont aannemers en installateurs potentieel van groeiende stroom aan data
De bouwsector is in volle evolutie. Connecteren en meten zullen daarbij steeds belangrijker worden. In de sector is er vandaag nog te weinig kennis over de technologieën die beschikbaar zijn en zullen worden. Daarom werkte Buildwise, het kennis- en innovatiecentrum van de bouwsector, een EFRO-project op maat uit. Met de Europese subsidies wordt in het Experience Center in Zaventem een controlekamer ontwikkeld die moet toelaten om de mogelijkheden van o.m. datacaptatie, monitoring en ‘The Internet of Things’ te gaan demonstreren. Verstandig omgaan met data heeft het potentieel om uitdagingen het hoofd te bieden als de beperkte productiviteitsgroei en efficiëntie, het energie- en klimaatvraagstuk en de vragen rond duurzaamheid en circulariteit. Het Data Connection Center (DCC), dat de deuren opent in 2024, moet de sector daarover informeren en inspireren.

Data zijn voor heel wat sectoren het nieuwe goud, en de bouw is daar geen uitzondering op. De sector heeft te kampen met heel wat uitdagingen. Digitale technologie, zoals monitoring en datacaptatie, kan daarop minstens een gedeeltelijk antwoord bieden - zowel voor de werking van bouwondernemingen (vb. opvolgen van een drogingsproces tijdens uitvoering) als voor het opbouwen van vertrouwen in innovaties (vb. live monitoren van nieuwe materialen of systemen). De mogelijkheden van datagebruik zijn evenwel nog te weinig gekend in de sector. Om hun potentieel beter te benutten en de bouwsector als een geheel te ondersteunen, bouwt Buildwise in Zaventem het Data Connection Center (DCC). In deze ‘controlekamer’ worden data afkomstig van verschillende toepassingen en bronnen verzameld en gevisualiseerd. Daarna worden deze data gebruikt om processen, materialen of verbruiken in kaart te brengen, op te volgen en te optimaliseren.

Een bezoek aan het DCC laat bouwprofessionals kennis maken met de mogelijkheden van data, monitoring en “the Internet of Things” (IoT), en met het samenbrengen en afstemmen van verschillende metingen en gecapteerde data. Zo krijgen ze aan de hand van verschillende voorbeelden inzicht in de voordelen en mogelijkheden doorheen verschillende projectfases, zoals het live monitoren van het Buildwisegebouw waarin het DCC zich bevindt, het opvolgen van een brug uit nieuwe composietmaterialen, een oudere brug in het kader van preventief onderhoud, enz. Het Data Connection Center moet aannemers en installateurs stimuleren om de eerste stappen te zetten in de richting van datacaptatie. Naast het aspect ‘beleven’ is de infrastructuur ook geschikt voor onderzoek en het uitwerken van testen en demonstraties afgestemd op de specifieke werking of vragen van individuele bedrijven.

“De bouwsector moet o.m. het hoofd bieden aan de beperkte productiviteitsgroei en efficiëntie, het energie- en klimaatvraagstuk en vragen rond duurzaamheid en circulariteit – allemaal erg complexe uitdagingen”, zegt Charlotte Euben, Innovation Manager. “Het gericht verzamelen en interpreteren van data kan daarbij een enorme meerwaarde vormen. Met het Data Connection Center kunnen we aannemers en installateurs de voordelen laten zien en laten beleven. Bovendien kunnen we de controlekamer ook gebruiken voor onderzoek van nieuwe materialen, zoals circulair beton.”


Het Data Connection Center is een belangrijk project voor innovatie in de bouwsector en wordt naast de eigen inbreng van Buildwise financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€162.040) en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen (€ 40.510). De totale kostprijs van het project wordt geraamd op € 405.100. Verwacht wordt dat bouwprofessionals het Center kunnen bezoeken vanaf het tweede kwartaal van 2024.

Build for Life