Vastgoed

Welke factoren beïnvloeden het kadastraal inkomen?

Een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen? Jaarlijks betaal je als eigenaar van een woning een onroerende voorheffing. Deze wordt bepaald aan de hand van het kadastraal inkomen. Waarom betalen we deze onroerende voorheffing? Hoe wordt het kadastraal inkomen berekend? Welke factoren hebben invloed op het kadastraal inkomen? Afhankelijk van je woonplaats en het gewest waar je woont, wordt je kadastraal inkomen bepaald. Naast deze basisvoorwaarden, zijn er ook factoren die een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen veroorzaken. We vertellen kort wat het kadastraal inkomen is, waarom dit zo belangrijk is en welke factoren het kadastraal inkomen beïnvloeden.

Kadastraal inkomen in het kort

Je bent eigenaar van een woning? Dan moet je elk jaar een onroerende voorheffing betalen. Dat is een gewestelijke belasting die gebaseerd is op het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen staat gelijk aan het gemiddelde netto-inkomen je zou verdienen wanneer je de woning voor één jaar verhuurt, de fictieve opbrengst van je onroerend goed. Hoeveel je betaalt hangt af van je woonplaats en het gewest waarin je woont.

Meldingsplicht kadestraal inkomen

Als je juist een woning hebt gebouwd, moet je een formulier indienen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Dit formulier moet je binnen de dertig dagen na ingebruikname van de woning bezorgen. Aan de hand van dit formulier wordt je kadastraal inkomen berekend. Je vult de gegevens dan ook waarheidsgetrouw in, de kans bestaat dat een ambtenaar ter plaatse de gegevens komt controleren.

Invloed op kadastraal inkomen

Er zijn bepaalde factoren die een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen veroorzaken. We zetten deze beïnvloedende factoren even op een rij.

Kinderen
Als je kinderen ten laste hebt, geven deze recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is wel verschillend per gewest. In Vlaanderen is het zo dat je minimum twee kinderen ten laste moet hebben, voor je recht hebt op deze vermindering. In Brussel en Wallonië is het zo dat je minimum twee kinderen moet hebben, waarvan minstens één ten laste.

Bescheiden woning
Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen kleiner is, of gelijk aan 745 euro. In dit geval kan er een vermindering van de onroerende voorheffing worden toegekend van 25%. In Vlaanderen heeft dit betrekking op de woningen die je in het Vlaams Gewest bezit. Voor het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest gaat dit over onroerende goederen in héél België.

Verbouwingen
Als het wooncomfort van de woning verbetert, door bijvoorbeeld verbouwingen, is de kans op een vermeerdering van het kadastraal inkomen groot. Als door de verbouwingen niet-geïndexeerde kadastraal inkomen boven de grens van 745 euro stijgt, geniet je niet langer van een vermindering van 25% voor een bescheiden woning.

Maar het kadastraal inkomen kan ook herzien worden wanneer de streek waar je woont er op vooruit gaat.

Energiebesparende investering
Als je echter bepaalde energiebesparende investeringen doet, hebben deze geen invloed op het kadastraal inkomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verbouwingen die het comfort verhogen en maatregelen voor energiebesparing.