Vastgoed

We Invest lanceert haar franchisemodel

We Invest lanceert haar franchisemodel
Raphaël Mathieu (COO), Isabelle Rombout (Managing Director Flander), Gabrielle Amandt (Co-founder & CSO), Jonathan Pham (Co-founder & CEO)
De vastgoed-scale-up, We Invest, lanceert haar vastgoedfranchisemodel in België. In het eerste kwartaal van 2019, heeft We Invest het model succesvol uitgetest bij een tiental van haar vestigingen. Vandaag lanceert ze het in heel België om tegen eind 2020 het volledige Belgische grondgebied te bestrijken.

De specialist in residentieel vastgoed, We Invest, lanceert zijn vastgoedfranchisemodel in heel België. Dit franchisesysteem is ontstaan uit de filosofie van We Invest, gericht op de digitalisering en transformatie van het klassieke type vastgoedkantoren. Na het franchisemodel succesvol getest te hebben met eigen agentschappen, en na de opening van verschillende agentschappen, implementeert de scale-up dit model nu in heel België. De opening van een veertigtal franchisekantoren tegen eind 2020 zal deze strategie concreet maken.

De aanpak van We Invest zorgt ervoor dat franchisenemers en makelaars enerzijds hun bedrijf kunnen ontwikkelen en moderniseren, en anderzijds hun dagelijks werk kunnen vergemakkelijken. Het model gaat uit van de waardering van het menselijke aspect op alle niveaus van het agentschap (relationeel, structureel en procesmatig). Het wordt gerealiseerd dankzij de implementatie van nieuwe technologieën en marketing. Het nieuw model helpt om de klanttevredenheid en de groei van het franchisekantoor te maximaliseren.

Martine Callewaert, directeur van het vastgoedkantoor in Gent: "Onconventioneel, proactief, innoverend, performant en menselijk zijn de basiswaarden van onze werking bij We Invest. We combineren dan ook een gedreven en gepassioneerde sales met vooruitstrevende tools en een verregaande marketing. En dat heeft ondertussen zijn vruchten afgeworpen."

Een aanpak die haaks staat op de algemene tendens in vastgoed

We Invest is gespecialiseerd in het in contact brengen van professionele verkopers (projectontwikkelaars), particulieren (eigenaar-verkopers) en/of kopers (bewoners en investeerders). De scale-up staat ten dienste van de makelaars van de franchisekantoren.

Sinds de oprichting in 2014 heeft We Invest, volledig met eigen middelen, een innovatieve benadering ontwikkeld voor het model van een gedifferentieerd makelaarskantoor. Die benadering is gericht op het menselijke aspect, nieuwe technologieën en innovatieve marketing. Dit komt tot uiting in de structuur van We Invest en in haar activiteiten. We Invest creëerde immers een tweeledige structuur: op het eerste niveau bevindt zich het back-team, bestaande uit juristen, marketeers, IT, coaches, ingenieurs, enz. Op het tweede niveau bevindt zich het franchisenetwerk bestaande uit makelaars die de vastgoedtransacties uitvoeren.

Deze aanpak overstijgt alle bestaande benaderingen en is een ommekeer tegenover de algemene tendens in de sector, waarbij de makelaar voor het agentschap werkt. Bij We Invest is het agentschap dat voor de makelaar werkt en hem ondersteunt bij de ontwikkeling van zijn business.

Isabelle Rombouts, Manager Director voor Vlaanderen, legt uit: “De wereld evolueert snel, onder meer dankzij de komst van nieuwe technologieën. Tegelijkertijd is de vastgoedsector een conventionele sector, die het blijkbaar moeilijk heeft om de uitdagingen van deze evolutie aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden. Ons manier van denken over Smarketing - de integratie van sales en marketing - maak indruk én zorgt vooral voor een wezenlijk verschil in verkoop van zowel bestaand- als nieuwbouwvastgoed en dat is het resultaat dat we willen. We Invest wil dingen anders doen en vanuit een ander invalshoek voor franchisenemers én haar makelaars. Het is niet voor niets dat ons moto 'Rethinkt Real Estate is'."

Dankzij deze benadering kent We Invest een groot succes, zoals blijkt uit hun snelle groei. Sinds de lancering in 2014 groeit We Invest elk jaar tussen 100% en 200%.

Een verschillende aanpak in Wallonië, Vlaanderen en Brussel

In haar benadering van de vastgoedmarkt kiest We Invest voor een gedifferentieerde strategie die rekening houdt met de culturele en socio-economische verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land, maar ook met de lokale verschillen.

Jonathan Pham, medeoprichter, benadrukt: “Een andere kijk op vastgoed betekent het ontwikkelen van een strategie die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Belgische markt. We Invest droomt ‘globaal’, maar houdt rekening met lokale diversiteit. Dat vraagt verschillende strategieën voor de Waalse, Vlaamse en Brusselse markt, maar ook aandacht voor de marktkarakteristieken van al onze franchises.”