Vastgoed

Appartementen domineren Vlaamse huurmarkt waar huizen schaars worden

Appartementen domineren Vlaamse huurmarkt waar huizen schaars worden
Bij twee op de drie verhuringen op de Vlaamse vastgoedmarkt gaat het om appartementen. De gemiddelde huurprijs ervan heeft de grens van 700 euro bereikt. Intussen slinkt het aantal huurhuizen zienderogen. Dat blijkt uit de eerste CIB-Huurbarometer, waarbij meer dan 36.000 in 2018 ondertekende woninghuurcontracten in Vlaanderen geanalyseerd werden. Weinig verrassend blijkt Vlaams-Brabant de duurste provincie om te huren (gem. €896). Bij de Vlaamse centrumsteden spannen Mechelen (€808) en Antwerpen (€806) de kroon. In Mechelen is dat vooral omdat er in 2018 vrij veel rijhuizen werden verhuurd; Antwerpen is voor quasi alle woningtypes de duurste stad.

De CIB-Huurbarometer geeft voor het eerst een zicht op de belangrijkste prijsgegevens uit meer dan 36.000 woninghuurcontracten die in 2018 via bemiddeling door een vastgoedkantoor tot stand zijn gekomen.

Naar schatting worden er jaarlijks in Vlaanderen 80.000 à 100.000 woninghuurcontracten ondertekend. De CIB-Huurbarometer toont aan dat meer dan één derde van de verhuurders kiest voor de kwalitatieve dienstverlening van een vastgoedprofessional. Terecht, want zo kan de verhuring vlot verlopen en wordt de verhuurder van heel wat rompslomp verlost.

Villa’s en vrijstaande woningen het duurst; appartementen bereiken grens van €700

De gemiddelde huurprijs in 2018 bedroeg €736 (nieuwe verhuringen via een vastgoedkantoor). De gemiddelde huurprijs ligt een stukje hoger dan de mediaan: €690.

Die globale cijfers zeggen op zich natuurlijk weinig. Want de hoogte van de huurprijs is sterk afhankelijk van het woningtype. Uiteraard betaal je voor een kamer niet evenveel als voor een villa. Grote meerwaarde van de CIB-Huurbarometer is dan ook dat we een accuraat en actueel beeld kunnen geven van de gemiddelde huurprijzen voor de vaakst voorkomende woningtypes.

Het zal daarbij niemand verbazen dat de villa’s (gemiddeld €1.652 per maand) en de vrijstaande woningen (€946 per maand) het duurst zijn, gevolgd door de halfopen bebouwingen en de rijhuizen.

Kristophe Thijs, communicatiedirecteur van CIB Vlaanderen: “Opvallend is dat appartementen net de kaap overschrijden van €700 per maand. Gezien de (nog toenemende) dominantie van de appartementen is dit eigenlijk de grootste blikvanger in de CIB-Huurbarometer.”

Daarbij moeten we echter meteen enkele kanttekeningen plaatsen. Zeker bij de appartementen is er de laatste jaren redelijk veel nieuwbouw op de markt gekomen. Huurappartementen zijn bovendien vrij populair gebleken bij wie naar een meer waardevaste investering zocht dan de aandelenmarkt. Er is dus veel extra kwalitatief aanbod verhuurd, dat zich logischerwijs in een hoger prijssegment bevindt.

Tweede kantmelding is dat de CIB-Huurbarometer zich focust op de nieuwe, in 2018 afgesloten huurcontracten. De cijfers hebben geen betrekking op de lopende contracten, die van daarvoor dateren. En, een lopend huurcontract kan alleen geïndexeerd worden, behalve in bepaalde, strikt wettelijk afgelijnde gevallen (huurprijsherziening).

Studio’s en kamers situeren zich in de goedkoopste prijscategorieën. De gemiddelde huurprijzen bedragen daar respectievelijk €455 en €350.

Huurprijzen in Vlaanderen

Huurmarkt is een appartementenmarkt

De huurmarkt wordt gedomineerd door appartementen. Dat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en wordt nu bevestigd door de CIB-Huurbarometer. Precies 2/3de van de verhuringen die in 2018 via een vastgoedmakelaar verliepen, hadden betrekking op een appartement (in totaal 24.561 woninghuurcontracten). Tel daar nog de studio’s (3,6%) en de kamers (1,2%) bij en je komt aan meer dan 70% meergezinswoningen.

Het aantal rijwoningen is sterk teruggelopen. In 2018 ging het bijvoorbeeld nog slechts om 13,1% van de verhuringen. De halfopen bebouwingen en de vrijstaande woningen waren beide goed voor elk 7,2%. Zo is de private huurmarkt zonder enige twijfel het meest ‘verdichte’ segment van de woningmarkt. Tegelijkertijd merken de vastgoedmakelaars een grote uitval aan huurhuizen, wat voor grotere gezinnen de zoektocht naar een geschikt en betaalbaar pand ernstig kan bemoeilijken, bij gebrek aan een geschikt aanbod.

Woningtype in Vlaanderen

Vlaams-Brabant ook voor huur de duurste provincie

Net zoals op de koopmarkt is ook op de huurmarkt Vlaams-Brabant met voorsprong de duurste provincie. Voor een appartement betaal je er gemiddeld €780 per maand. Het verschil met Antwerpen (€747) is echter niet zo groot. West-Vlaanderen is dan weer de goedkoopste provincie (€654 voor een appartement), zeer dicht gevolgd door Limburg (€658) en Oost-Vlaanderen (€687).

Centrumsteden drijvende kracht

De 13 Vlaamse centrumsteden waren in 2018 goed voor bijna 10.000 nieuwe woninghuurcontracten, ofwel 1/3de van het totale aantal dat via een vastgoedkantoor tot stand kwam. De drijvende kracht van de centrumsteden wordt daarmee opnieuw bevestigd. Dat geldt in het bijzonder voor Antwerpen (1.500 huurcontracten) en Gent (2.200 huurcontracten). In deze steden bestaat ongeveer de helft van de woningmarkt uit huurpanden.

Voor appartementen is niet Leuven maar Antwerpen de duurste stad om te huren. Derde in het rijtje is Mechelen, waar verder de globale gemiddelde huurprijs het hoogst ligt (in Mechelen wordt die sterk opgeduwd door de hoge huurprijzen van de rijhuizen). Voor Mechelen moeten we wel een slag om de arm houden omwille van de representativiteit. De cijfers van Mechelen zijn immers gebaseerd op 334 verhuringen, een pak minder dan in Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven (1.000 of meer).

Gemiddelde huurprijs in Vlaanderen
Omwille van de representativiteit werden niet alle velden ingevuld. Een veld wordt pas ingevuld wanneer de informatie gebaseerd is op minstens 50 verhuringen.

De cijfers zijn toegespitst op het centrum van de steden. De aparte deelgemeenten worden waar mogelijk afzonderlijk geteld en ontbreken dus in de data.

Ook interessant