Nieuwbouw

Wat verandert er in 2024 voor sloop en heropbouw?

Wat verandert er in 2024 voor sloop en heropbouw?
In 2024 ondergaan de BTW-regels voor sloop en heropbouw in België belangrijke wijzigingen. De federale overheid heeft besloten het verlaagde BTW-tarief van 6% te handhaven voor particulieren die betrokken zijn bij sloop- en heropbouwprojecten. Deze regel is echter niet van toepassing op personen die een herbouwde woning aanschaffen via een bouwpromotor; zij zullen onderworpen zijn aan het standaard BTW-tarief van 21%.

Het jaar 2024 wordt gemarkeerd als een transitieperiode voor sloop en heropbouw. Kopers die een woning hebben gekocht via een bouwpromotor en vóór 1 juli 2023 een omgevingsvergunning voor heropbouw hebben aangevraagd, komen nog steeds in aanmerking voor het verlaagde tarief. Dit voordeel geldt ook voor alle bouw- en heropbouwwerkzaamheden die voor het einde van 2024 worden betaald of gefactureerd.

Bovendien is er een speciale regeling voor particulieren en rechtspersonen in de 32 centrumsteden. Zij kunnen profiteren van een blijvend verlaagd BTW-tarief van 6% voor sloop- en heropbouwprojecten, op voorwaarde dat de vergunning hiervoor vóór 1 januari 2024 is aangevraagd. Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op alle facturen en betalingen die voor eind 2024 worden gedaan.

Deze aanpassingen bieden een duidelijker en gestructureerder BTW-beleid voor de sloop- en heropbouwsector, waarbij tegelijkertijd eigenaren en kopers van herbouwde woningen ondersteund worden.

Ook interessant