Isolatie

Wat je moet weten over de premies voor dakisolatie en -renovatie

Wat je moet weten over de premies voor dakisolatie en -renovatie
Als je het dak of de zoldervloer van een bestaande woning of ander gebouw isoleert, kom je als eigenaar of investeerder in aanmerking voor een premie voor isolatie en renovatie. Het is wel belangrijk om te weten dat de werken uitgevoerd moeten worden door een aannemer, tenzij je aan een aantal voorwaarden voldoet.
Hoeveel bedragen de premies? En wie komt ervoor in aanmerking? Met deze vragen en antwoorden helpen we je verder.

Welke werken komen in aanmerking voor de premie?


 • Nieuwe dak- of zolderisolatie plaatsen
 • Asbest verwijderen
 • Dakstructuren afbreken en vervangen door draagkrachtige elementen
 • Onderdak plaatsen bij hellende daken en waterdichte bedekking plaatsen (zoals dakpannen en roofing)
 • Houten dakstructuren behandelen tegen zwammen en insecten
 • Dakdoorbreking plaatsen, zoals dak(vlak)ramen, lichtkoepels of een lichtkoker
 • Dakgoten en afvoerpijpen vervangen en plaatsen


Hoe hoog is de premie voor de dakrenovatie?

Dat hangt af van het inkomen, de soort werken, de aard van het gebouw, en van wie de premie aanvraagt (eigenaar-bewoner, verhuurder of andere investeerder). Om te berekenen hoeveel premie je klanten precies krijgen voor hun investering, kan je terecht op de simulator van Mijn VerbouwPremie.

Voor welke gebouwen geldt de premie?

De premie wordt uitgereikt voor verbouwingen van bestaande gebouwen - zowel woningen, appartementen of niet-woongebouwen - waar energie verbruikt wordt om te verwarmen of af te koelen. Ook nieuwe gebouwen die ontstaan zijn door herbestemming komen in aanmerking.

Twee belangrijke voorwaarden: de gebouwen moeten in het Vlaams Gewest liggen én minstens vijftien jaar oud zijn op de datum van de aanvraag. Nieuwbouwprojecten komen met andere woorden niét in aanmerking.

Aan welke voorwaarden moeten de nieuwe dak- of vloerisolatie voldoen?

 • De isolatie moet een Rd-waarde (de warmteweerstand van een isolatiemateriaal) van minstens 4,5 m²K/W hebben, de Rd-waarde van een eventueel aanwezige isolatielaag of afwerkingslaag niet meegerekend. Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden aangebracht.
 • Wordt de zolderruimte verwarmd? Dan kan de premie enkel worden aangevraagd voor de isolatie van het dak. Wordt de zolderruimte niet verwarmd? Dan kan een premie worden aangevraagd voor ofwel de isolatie van het dak ofwel de isolatie van de zoldervloer. Wordt de zolderruimte niet verwarmd en de ruimtes die grenzen aan de zolder ook niet? Dan kan je geen premie aanvragen.
 • Bij de isolatie van een hellend dak moet aan de binnenkant een dampscherm worden aangebracht.

Zijn er bijkomende voorwaarden?

 • Je kan geen premie aanvragen bij Mijn Verbouwpremie als je al een renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen of een premie bij Fluvius hebt aangevraagd.
 • Alle facturen voor nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie samen moeten minimaal 1.000 euro bedragen en maximaal 11.500 euro, telkens exclusief btw.
 • De facturen mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal twee jaar oud zijn. Voor aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022 mogen ze maximaal twee jaar en drie maanden oud zijn.
 • Voor de categorie dakwerken kan slechts om de vijf jaar een premie worden aangevraagd. Aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen voor 7 mei 2022 tellen niet mee.

Welke documenten moet ik invullen voor mijn klanten?

De overheid heeft invulbare documenten opgesteld die jij kan gebruiken om aan je klanten te geven. Vul ze digitaal in en bezorg hen ze, zodat zij hun premie kunnen aanvragen. De documenten vind je hier.

Wat moet er op je facturen staan?

De facturen moeten op naam staan van degene die de premie aanvraagt en moeten minstens het volgende vermelden:

 • het adres van de werf
 • de datum van de factuur
 • het factuurnummer
 • de naam van de aannemer of de maatschappelijke naam van het bedrijf, de vorm ervan, het btw- en ondernemingsnummer, het rekeningnummer, het adres
 • de nauwkeurige beschrijving van de benodigdheden, van de geleverde goederen of van de gepresteerde diensten: type, merk en model van de isolatie; geïsoleerde oppervlakte; dikte van de isolatie; isolatiewaarde van de isolatie uitgedrukt in R-waarde (m²K/W)
 • de eenheidsprijs exclusief btw in euro, evenals de eventuele kortingen voor contante betaling, reducties, prijsverminderingen, restituties en de transportkosten
 • het btw-tarief, toegepast op elke maatstaf van heffing
 • het verschuldigde btw-bedrag
 • de totaalprijs
 • de datum van levering of prestatie

Waar kunnen je klanten de premie aanvragen?

Dat kan via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Klanten die nog extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij het woonloket van hun gemeente of energiehuis in de buurt.

Meer weten over welke premies je klanten kunnen aanvragen?

Download dan hier de Premiegids van Recticel, waarin we alles op een rij zetten over de isolatiepremies. Zo kan jij je klanten correct informeren.

Download de premiegids.