Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we ons gebouwenpark voor?

  BE   22 februari 2023 Bron: Recticel Insulation
Fit for 55 en de Europese Green Deal: hoe bereiden we ons gebouwenpark voor?
Om de algemene broeikasgasuitstoot aan te pakken moeten we in BelgiŽ inzetten op de verschillende sectoren: de transportsector, de industrie, de land- en bosbouw, de sector van het afval en niet in het minst ons gebouwenpark. Want hoewel de algemene nationale trend inzake de broeikasgasuitstoot dalend is, zijn er sterke verschillen tussen de verschillende sectoren.

In het gebouwenpark, residentieel en niet residentieel samengenomen merken we een daling van bijna 15 % (namelijk van 25.068 Gg CO2-equivalent in 1990 naar 21.380 in 2019), maar we zien ook (zie www.isolatiebarometer.be) dat daar een groot verschil zit tussen de residentiŽle gebouwen enerzijds en de niet-residentiŽle gebouwen anderzijds.

broeikasgasuitstoot BelgiŽ per sector 1990 - 2019
Om het gebouwenpark klaar te stomen tegen 2050 moet er op 3 domeinen worden ingezet:

  1. Een langetermijnstrategie van de 3 gewesten en het toepassen van energielabels voor de energieconsumptie van gebouwen.
  2. 35 % minder CO2-uitstoot tegen 2030. En in het kader van Fit for 55 zelfs 47 % minder uitstoot.
  3. Inzetten op volledige levenscyclusanalyse en duurzame gebouwen.

Prioriteit nummer 1 is energieverspilling tegengaan. Dat doe je door compact te bouwen en de hele buitenschil goed te isoleren. De meest goedkope en koolstofarme energie is immers de energie die je niet verbruikt.

Lees de volledige paper

en ontdek hoe het gesteld is met het gebouwenpark in BelgiŽ en welke elementen een rol spelen in de 3 domeinen om dit gebouwenpark klaar te stomen tegen 2050.
Download de paper


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo