Isolatiebarometer: Nieuw EPC als eerste stap naar koolstofvrij gebouwenpark

  BE   8 februari 2023 Bron: Recticel Insulation
Isolatiebarometer: Nieuw EPC als eerste stap naar koolstofvrij gebouwenpark
Vanaf 2023 moet elk niet-residentieel gebouw groter dan 500 m≤ dat in Vlaanderen verkocht of verhuurd wordt, beschikken over een EPC NR. Vanaf 2025 zullen alle grote niet residentiŽle gebouwen in het bezit moeten zijn van een EPC NR, los van verkoop of verhuur. Een goede stap richting een klimaatneutraal Europa, maar een forse uitdaging voor het Belgische niet residentiŽle gebouwenpark.

De Isolatiebarometer van Recticel Insulation nam de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot van deze gebouwen onder de loep. Tegelijk werd uitgezocht wat de oorzaken ťn oplossingen zijn voor deze hoge CO2-uitstoot van niet-residentiŽle gebouwen.

Naar een klimaatneutraal Europa

Tussen 1990 en 2019 steeg de CO2-uitstoot van niet-residentiŽle gebouwen in BelgiŽ met 33 procent. Met zoín toename in uitstoot lijkt een klimaatneutraal Europa tegen 2050 moeilijk haalbaar. De broeikasgasuitstoot moet tegen 2030 met nog 55 % naar beneden, vergeleken met 1990.

37%* van de gebouwen in BelgiŽ zijn niet-residentiŽle gebouwen zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingenÖ Ze vertegenwoordigen 14 % van de energieconsumptie en 6% van de totale broeikasgasuitstoot in BelgiŽ.

Inzake de energieconsumptie en broeikasgasuitstoot, stellen we twee opmerkelijke zaken vast:
  • Terwijl de broeikasgasuitstoot en energieconsumptie bij residentiŽle gebouwen dalen, nemen die bij niet-residentiŽle gebouwen net toe. En niet een klein beetje: tussen 1990 en 2019 ging de CO2-uitstoot met 33% omhoog.
  • Niet-residentiŽle gebouwen hebben verhoudingsgewijs een hogere energieconsumptie en broeikasgasuitstoot dan residentiŽle gebouwen.


Die toename heeft drie belangrijke oorzaken:
  1. Een stijging met 35% van het aantal werknemers tussen 1993 en 2017;
  2. Door toenemende informatisering en nood aan gekoelde ruimtes en airconditioning steeg het elektriciteitsverbruik met bijna 180%;
  3. Tot vandaag vertegenwoordigen gasvormige brandstoffen 80% van het energieverbruik. Slechts 3,3% is biomassa.

Isolatiebarometer: Nieuw EPC als eerste stap naar koolstofvrij gebouwenpark

Sleutelrol voor isolatie

Om de huidige jaarlijkse CO2-uitstoot van om en bij 5,7 megaton aan verwarming en elektriciteit bij niet-residentiŽle gebouwen in BelgiŽ tegen 2050 te neutraliseren, is een omschakeling naar meer hernieuwbare energie nodig.

De eerste vereiste is echter minder energie verbruiken. Dat kan door het gebruikersgedrag aan te passen. Daar zijn we sinds de sterk fluctuerende energieprijzen als maatschappij collectief mee bezig: met efficiŽntere installaties en vooral door (bijkomend) te isoleren.

Het nieuwe energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiŽle eenheid (EPC NR) is een combinatie van een gemeten aandeel hernieuwbare energie en een energiescore.

ďHet EPC NR is een goede zaak om ervoor te zorgen dat ook niet-residentiŽle gebouwen stappen zetten om energiezuiniger en koolstofneutraal te wordenĒ, aldus Dirk Vermeulen, Head of Technical Management Recticel Insulation. ďNaast het energielabel Ė van G tot A Ė is zeker ook de energiescore van groot belang. Die energiescore geeft de energieprestatie van de gebouweenheid weer op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed). Jammer genoeg worden vandaag aan deze energiescore enkel richtinggevende aanbevelingen gekoppeld over hoe de niet-residentiŽle gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Ook voor dit type gebouwen blijft isoleren evenwel cruciaal om het totale energieverbruik te doen dalen. Zeker als je weet dat bijna 90% van het brandstofgebruik opgaat aan ruimteverwarming. Dat komt erop neer dat we in BelgiŽ in niet residentiŽle gebouwen bijna 3 miljard euro per jaar** aan verwarming besteden. Dankzij isolatie zorg je ervoor dat je minder energie moet opwekken en kan bijvoorbeeld een warmtepomp efficiŽnter worden ingezet. Voor niet-residentiŽle gebouwen is het tijd voor actie. Pak dit goed aan en denk op lange termijn met een masterplan voor elk niet-residentieel gebouw en vermijd zo lock-ins. Recticel Insulation is hierbij een betrouwbare partner om u met de nieuwe wettelijke vertrouwd te makenĒ.

Isolatiebarometer: Nieuw EPC als eerste stap naar koolstofvrij gebouwenpark
Dirk Vermeulen

Door te isoleren gaat het energieverbruik van gebouwen drastisch naar beneden en hoef je minder te investeren in technieken en installaties voor hernieuwbare energie. Isoleren is bovendien een oplossing op veel langere termijn dan installaties voor verwarming of voor de opwekking van (hernieuwbare) energie. Die moeten al na zoín 20 jaar vervangen worden en vereisen regelmatig onderhoud. Wil je investeren in hernieuwbare energie, dan haal je het meest uit je investering als je eerst je bouwschil isoleert. Zeker als je weet dat de eisen voor het EPC NR-label voor bestaande niet-residentiŽle gebouwen de komende jaren nog verstrengd zullen worden. Deze conclusies staan in de nieuwe Isolatiebarometer 2022 van Recticel Insulation.

Recticel als bedrijf versterkt zijn engagement in de strijd tegen klimaatverandering en is toegetreden tot het Science Based Targets Initiative (SBTi). Dit wereldwijde project stimuleert concrete acties door organisaties in staat te stellen emissiereducerende doelstellingen te bepalen die gebaseerd zijn op klimaatwetenschap. Met de Isolatiebarometer heeft Recticel een jaarlijkse traditie gecreŽerd waarmee het zichzelf als opinieleider in de markt zet.

De verschillende wetgevende niveaus in ons land zetten de klimaatambities van de Europese Green Deal ondertussen al om in concrete regelgeving, aanvullend op reeds bestaande maatregelen zoals de EPB- en EPC-eisen. Ook voor niet-residentiŽle gebouwen komen er nieuwe verplichtingen. Die verschillen van gewest tot gewest. Welke regels waar gelden, ontdek je in de Isolatiebarometer.

Surf naar www.isolatiebarometer.be en download de whitepaper.

* bron: Statbel en SPF Finances
** op basis van de energieprijzen voor stookolie in november 2022


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo