Wat is een VCA-certificaat en waarom is het zo belangrijk?

  NL   3 januari 2019 Bron: Bouw & Wonen
Wat is een VCA-certificaat en waarom is het zo belangrijk?
Wanneer een opdrachtgever bouwwerkzaamheden uitbesteedt, rekent hij erop dat de aannemer de nodige expertise aan de dag legt. Niet alleen wat betreft het uitvoeren van de opdracht, maar ook op het niveau van het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid en het milieu. Zowel van het bedrijf als van de medewerkers mogen we hieromtrent dan ook een ruime kennis verlangen. Om dit te garanderen zijn er in Nederland de VCA (bedrijfs)certificaten. Maar wat is zoín VCA-certificaat nu net en wat betekenen de verschillende soorten certificaten?

Betekenis en nut van het VCA-certificaat

De term VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het VCA-certificaat moet dan ook de veiligheid op de werkplek verbeteren door ervoor te zorgen dat de verschillende partijen bewust zijn van de gevaren om zich heen en hoe ze met die gevaren om horen te gaan. Een VCA-certificaat geeft bovendien ook aan dat het bedrijf aan de noodzakelijke veiligheidseisen voldoet en biedt dus extra garanties aan de klant. Omdat zoín VCA-certificaat steeds voor een vaste periode wordt toegekend, is men er steeds zeker van dat het bedrijf op de hoogte is van de meest actuele en de relevantste veiligheidsregelgeving. Vooral in de bouwsector is het belang van dergelijke certificaten dan ook erg groot.

Verschillende soorten certificaten voor medewerkers

Van een werfverantwoordelijke wordt natuurlijk een andere kennis verwacht dan van een onderhoudsmedewerker. Logischerwijs moeten zij dus ook een ander VCA examen afleggen en zullen zij over een ander certificaat beschikken. Er bestaan dan ook drie soorten VCA-certificaten.

VCA Basisveiligheid

Een B VCA of een VCA Basisveiligheid focust zich voornamelijk op de operationele medewerkers van een bedrijf, gaande van onderhoudsmedewerkers tot technische arbeiders. Zoals de benaming het eigenlijk al aangeeft, toont het aan dat de bezitter een basis VCA cursus doorlopen heeft en op de hoogte is van een grondige basiskennis op vlak van VGM.

VCA VOL

In tegenstelling tot de VCA Basisveiligheid gaat een VCA VOL een stap verder. Ook de basiskennis komt hier aan bod, maar het wordt uitgebreid met een aantal organisatorische aspecten. Onder andere de diverse veiligheidsprocedures, de beheersmaatregelen, het werken met asbest en andere specifieke zaken worden hier besproken. De cursus is een stuk uitgebreider en is er logischerwijs dan ook voor projectleiders en zzpíers die zelf een ruime verantwoordelijkheid dragen op vlak van veiligheid.

VCU VIL

Bij een VCU VIL-certificaat gaat men andermaal een stap verder. Het gaat om een veiligheidscertificaat voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU. Men behandelt dezelfde materie als bij een VCA VOL, maar bovendien werd er ook specifieke kennis aan toegevoegd. Het gaat voornamelijk om kennis die belangrijk is voor een goed functioneren in de uitzendbranche.

Er bestaan ook verschillende soorten bedrijfscertificaten

Naast de individuele certificaten zijn er ook de zogenoemde bedrijfscertificaten. Hier gaat het om een jaarlijkse controle die moet nagaan of het bedrijf in de ruimere zin voldoet aan de vereisten van de verstrekkende instelling. Welk bedrijfscertificaat men hanteert, is afhankelijk van het aantal medewerkers en de sector waarin het bedrijf zich bevindt.

Voor de meeste bedrijven volstaat een bedrijfscertificaat VCA* of VCA**, waarbij de grens tussen de twee bedrijfscertificaten gelegen is op 35 medewerkers. Enkel voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector, is er een uitzondering voorzien. Hier zal men over het bedrijfscertificaat VCA petrochemie dienen te beschikken.

Lees ook:

Verstuur
  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Loxone
  • bouwinfo