Vastgoed

Wanneer kom je in aanmerking voor de Vlaamse huursubsidie?

Heb je plannen om te verhuizen naar een aangepaste huurwoning? Of trek je binnenkort naar een woning van een sociaal verhuurkantoor? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse huursubsidie. Wil je weten of jij ook recht hebt op de Vlaamse huursubsidie? Lees dan zeker even verder. Mensen met een laag inkomen kunnen in bepaalde gevallen een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Dit is concreet van toepassing:
  • bij de verhuis naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
  • bij de verhuis naar een goede, aangepaste huurwoning
  • wanneer een dakloze een woning betrekt

Het maandelijkse bedrag van de huursubsidie omvat 1/3e van de huurprijs van de woning, met een maximum van 121,24 euro. Per extra persoon ten laste komt daar 20,21 euro bij.

Voorwaarden toekenning Vlaamse huursubsidie

Omdat ‘laag inkomen’ een vaag begrip is, heeft de Vlaamse overheid criteria opgesteld. Zo mag het totale inkomen van een huishouden tijdens de laatste drie jaar niet hoger liggen dan 16.900 euro. Per persoon ten laste mag je daar 1.510 euro bijtellen.

Daarnaast gelden nog enkele bijkomende voorwaarden:
  • Je mag op het moment van de aanvraag, of tijdens de drie voorgaande jaren, geen eigen woning bezitten (in volle eigendom of vruchtgebruik). Als je verhuist omdat je woning onaangepast is, bedraagt deze periode zelfs tien jaar. Pas in uitzonderlijke omstandigheden heb je dan recht op de huursubsidie.
  • De nieuwe woning ligt in het Vlaams Gewest en de huurprijs bedraagt maximaal 570 euro.
  • Je moet ingeschreven zijn op de wachtlijst van de lokale sociale huisvestingsmaatschappij. Dit geldt niet als je minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent. Wie verhuist naar een assistentiewoning, moet zich ook niet inschrijven.

Ook interessant