Beveiliging

Wanneer is een mangatwacht inzetten nodig?

Wanneer is een mangatwacht inzetten nodig?
Een mangatwacht inzetten zorgt ervoor dat de veiligheid wordt bewaakt op het moment dat personen werkzaamheden verrichten in een nauwe ruimte met slechts één uitgang. Vaak is deze ruimte ook niet geventileerd wat zorgt voor extra risico’s.

Een mangatwacht heeft hiervoor een specialistische opleiding gevolgd en krijgt jaarlijks een certificaat na een opfriscursus. De mangatwacht wordt ook wel buitenwacht genoemd. Dit komt omdat hij buiten het mangat toezicht houdt en beslist wanneer personeel de ruimte mag betreden. Vervolgens wacht hij tot de werkzaamheden zijn afgerond en er niemand meer in de besloten ruimte zit, waarna hij als laatste weg gaat. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van een mangat.

Wat is een mangat?

Een mangat is een nauwe opening, waardoor een besloten ruimte bereikt kan worden om daar werkzaamheden uit te voeren. Vaak is het nodig om via een mangat een ruimte te betreden voor een inspectie of onderhoud. Mangaten zijn onder andere te vinden bij de riolering, kruipruimten, silos, tankwagens en opslagtanks. Vaak wordt een mangat afgesloten met een luik. Zonder toestemming van de verantwoordelijk leidinggevende is het verboden om het mangat te betreden. De ruimte achter een mangat is vaak erg lastig te betreden; dit brengt risico’s met zich mee. Wanneer er een noodsituatie ontstaat zijn er meerdere factoren die het reddingswerk gecompliceerd maken.

Waarom een mangatwacht inzetten?

Bij werkzaamheden in besloten ruimten is het in de Arbowet verplicht om een mangatwacht in te zetten. Dit komt omdat er risico’s aan verbonden zijn. Zo kan er in de afgesloten ruimte achter een mangat sprake zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke, brandbare en/of explosieve stoffen of een laag zuurstofpercentage. Dit zuurstofpercentage moet minimaal 21% van het totale luchtmengsel zijn. Deze factoren maken het werk in een afgesloten ruimte achter een mangat levensgevaarlijk, en een mangatwacht inzetten van levensbelang.

Bij werkzaamheden in gesloten ruimten is het belangrijk om als bedrijf een Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben. In deze RI&E moet opgenomen worden hoe de risico’s van werken achter een mangat weggenomen, beperkt en beheerst worden. Dit betekent in de praktijk dat vóór een werknemer de besloten ruimte betreedt toestemming vraagt aan een verantwoordelijk leidinggevende. Daarnaast is een werkvergunning vereist, waarin alle veiligheidsregels voor zowel de werknemer als de mangatwacht, zijn vastgelegd.

Wat zijn de werkzaamheden van een mangatwacht?

De taken en werkzaamheden van een mangatwacht zijn vooral gericht op het voorkomen van onveilige situaties. De taken zijn mede afhankelijk van de werksituatie. De belangrijkste taak is het waarborgen van de veiligheid van het personeel dat werkzaamheden verricht in de afgesloten ruimte. Hiervoor is een goede communicatie tussen mangatwacht en werknemers van groot belang. Indien nodig onderhoudt de mangatwacht ook de communicatie met de hulpdiensten.

Als mangatwacht controleer je de besloten ruimte op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Na de controle op gevaarlijke stoffen is het van belang om de werknemers die de ruimte betreden te controleren op het volgen van alle gestelde veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van een helm of beschermende kleding, maar ook de juiste papieren om de ruimte te betreden.

De mangatwacht mag geen moment bij het mangat vandaan gaan. Totdat alle werknemers de ruimte hebben verlaten waak je over de veiligheid van deze werknemers. Bij noodsituaties helpt de mangatwacht werknemers waar mogelijk en schakelt direct hulpdiensten in.

Is het inzetten van een mangatwacht in jouw situatie verplicht? Dan is het huren van een mangatwacht bij BrandwachtHuren.nl wellicht een goede oplossing. Alle mangatwachten beschikken over de juiste certificaten en ervaring om de maximale veiligheid van jouw werknemers te waarborgen.

Ook interessant