Dakveiligheid is verplicht!

26 november 2019 Bron: Bouw & Wonen
We staan er niet altijd bij stil, maar een val vanaf het dak van een schuur is al voldoende om zware letsels op te lopen. Ook al lijkt het niet hoog en voelen we ons relatief veilig, vanaf 2,5m kan een val al lange werkonbekwaamheid of nog erger veroorzaken. Het is dan ook verplicht om vanaf deze hoogte een valbeveiliging te voorzien. Daarbuiten is het van belang dat zowel opdrachtgevers als werknemers het belang inzien van een degelijke beveiliging. Het is tenslotte altijd beter te voorkomen dan te genezen.

Waar gebeuren de meeste ongevallen?

Het meest voor de hand liggende en dus ook het meest voorkomende is de val van een dak. Op de tweede plaats is er de val van een steiger. Andere situaties zijn bijvoorbeeld de val van een stilstaand voertuig, in een put of vanaf een bewegend platform. De sector waar de meeste ongelukken voorkomen is logischerwijze de bouwsector. Daarbij denken we dan vooral aan de dakdekkers, timmerlui, monteurs en schilders.

De wet

De valbeveiliging is meestal specifiek gemaakt voor een bepaald gebouw of werk. Daar bestaan ook normeringen en regelgeving over. Volgens de wet is de werkgever altijd verantwoordelijk voor zijn personeel en moet dus de nodige middelen verschaffen om hun job op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Eyecatchersafety.com is gespecialiseerd in de beveiliging voor daken, gebouwonderhoud, industrie, offshore, zonne-energie en windenergie en is dus de beste partner inzake valbeveiliging.

Soorten valbeveiliging

Er zijn in grote lijnen 2 soorten valbeveiliging, namelijk de permanente en de mobiele. De permanente beveiliging wordt uiteraard permanent op een gebouw of installatie gemonteerd. Zodoende is dit altijd beschikbaar als er gewerkt moet worden. Voorbeelden hiervan zijn hekwerken en leeflijnsystemen. Bij aanwezigheid van hekwerken, dienen de arbeiders geen voorbereiding te treffen of nog extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Leeflijnsystemen kunnen nauwkeurig worden afgestemd op de werkzaamheden. Als een gebouw niet voorzien is van permanente valbeveiliging zoals hierboven beschreven, kan er toch nog veilig en comfortabel gewerkt worden door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidshaken, tijdelijke ankerpunten, harnassen en vanglijnen.

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is goed ge´nformeerd te zijn over de mogelijkheden. Vooral werkgevers moeten zich ervan vergewissen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten zodat hun medewerkers elke dag veilig te werk kunnen gaan. Een goede raad: laat u goed bijstaan als het op de veiligheid van uw werknemers aan komt.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo