Waarborgregeling voor bedrijven die investeren in diepe aardwarmte

  BE   25 april 2018 Bron: Vlaamse regering
Waarborgregeling voor bedrijven die investeren in diepe aardwarmte
Foto: VCB
De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag de waarborgregeling voor bedrijven die boren naar diepe aardwarmte definitief goed. Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege namen dit initiatief omdat deze boringen duur en risicovol zijn. De kans bestaat dat er minder warmte-energie gevonden wordt dan verwacht. ‘Diepe geothermie kan bijdragen om onze Europese energiedoelstellingen te halen. Als we bedrijven over de streep willen trekken om te investeren, is het belangrijk dat we hen garanties bieden’, aldus Bart Tommelein.

In Vlaanderen is vermoedelijk nog een groot potentieel voor diepe geothermie. Daarbij zoekt men naar water in diepe aardlagen dat zo heet is dat de warmte kan gebruikt worden als energiebron. We beschikken in Vlaanderen nog niet over gedetailleerde kennis van de ondergrond, waardoor het risico voor bedrijven relatief groot is. Daardoor blijven investeringen uit.

Met de definitieve goedkeuring van de waarborgregeling willen Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege daar verandering in brengen. Investeerders die ervan gebruik willen maken, maken eerst een geologisch onderzoek, een projectplan en een begroting op. Het departement Omgeving evalueert en verifieert het dossier en checkt of het ‘verwacht vermogen’ aannemelijk is. Na de boringen wordt gecontroleerd of de doelstelling behaald werd. Als dat niet het geval is kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen.

Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling dient de aanvrager een premie te betalen van 7% van het gewaarborgd bedrag. Op die manier dragen de bedrijven zelf bij aan het systeem. De waarborg bedraagt maximaal 18,7 miljoen euro per onderneming per investeringsproject, en mag nooit meer dan 85% van de kosten bedragen die in aanmerking komen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Warmte is een belangrijke hernieuwbare energiebron. Bestaande warmte uit de diepe aardlagen blijft voorlopig onbenut, terwijl geothermie bij onze noorderburen al frequent gebruikt wordt. Ik ben er van overtuigd dat deze waarborgregeling – waar de bedrijven zelf aan bijdragen – ook in Vlaanderen voor een doorbraak kan zorgen.’

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege: ‘Diepe geothermie heeft ook heel wat potentieel om onze CO2-emissie te reduceren en zo bij te dragen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.’

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo