Vlaanderen zal Energiepact opnemen in Vlaams Energie- en Klimaatplan

  BE   3 april 2018 Bron: Vlaamse regering
Vlaanderen zal Energiepact opnemen in Vlaams Energie- en Klimaatplan
De Vlaamse regering heeft vandaag beslist dat ze het interfederaal energiepact zal opnemen in een concreet actieplan voor de lange termijn. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De regering wil zo de bevoorradingszekerheid garanderen en de klimaatdoelstellingen helpen te realiseren. Tegelijk zullen we mee waken over de kostprijs voor de gezinnen en de concurrentiekracht van de bedrijven.’
Ze wil ook tegen de zomer samen met de andere regeringen van het land afspraken maken over de concrete verdeling en financiering van de inspanningen (‘burden sharing’). Op die manier is het streefdoel van 40% hernieuwbare elektriciteit in België tegen 2030 haalbaar.

Om de concurrentiekracht van de bedrijven te garanderen zal de Vlaamse regering samen met de andere regeringen een energienorm uitwerken, zoals ook in het Vlaamse en federale regeerakkoord staat. Eerder werkte ze ook al de ‘supercap’ uit voor de meest energie-intensieve bedrijven. ‘Tegelijk zullen we waken over de energiefactuur voor de gezinnen, met speciale aandacht voor een actief energie-armoedebeleid’ zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

‘De Vlaamse regering engageert zich voluit om werk te maken van de energietransitie. We garanderen de bevoorradingszekerheid en helpen de Europese klimaatdoelstellingen mee te realiseren’ aldus de minister. ‘Het energiepact maakt iedereen duidelijk wat de langetermijnvisie is voor ons land. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan zal die visie meteen omzetten in een concreet actieplan.’

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo