Vlaamse sloop- en heropbouwkorting

  BE   2 januari 2019 Bron: Vlaamse regering
Vlaamse sloop- en heropbouwkorting
In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% BTW bij sloop- en heropbouw. Wie niet in één van die dertien steden woont kan in 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. Vlaams minister Bart Tommelein: ‘Met onze eigen Vlaamse BTW-korting van 7.500 euro geven wij elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energie-efficiëntenieuwbouw een duwtje in de rug. Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen.’

Wie een woning afbreekt en heropbouwt krijgt in dertien Vlaamse steden een verlaagd BTW-tarief van 6 procent in plaats van het gewone tarief van 21 procent. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein had die regeling graag uitgebreid naar het hele Vlaamse gewest. Hij drong daarvoor meermaals aan bij de Europese Commissarissen CanÞete en Sefcovic, en ook bij de federale regering. De strikte Europese regelgeving laat een dergelijke uitbreiding vandaag echter niet toe.

Vlaanderen neemt nu het heft in eigen handen. Eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op dit verlaagd BTW-tarief en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energie-efficiëntere woning, kunnen een forfaitaire premie krijgen van 7.500 euro. Het Vlaamse gebouwenpark is immers relatief oud, met veel woningen die energetisch in erg slechte staat zijn.Zo’n 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateert zelfs van voor de Tweede Wereldoorlog.

7.500 euro voor opbouw nieuwe woning

Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor sloop én heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op de zes procent BTW, kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. De Vlaamse regering heeft in 2019 15 miljoen eurovoorzien. De aanvraag zal gebeuren via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap die beschikbaar zal zijn van zodra de wijziging van het Energiebesluit in werking treedt.

Bart Tommelein: ‘Sommige woningen zijn in zulke slechte staat, dat renovatie niet meer haalbaar of betaalbaar is. Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen, en is daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met deze Vlaamse korting voor sloop- en heropbouw, willen we het energieverbruik in Vlaanderen verlagen én de kwaliteit van onze woningen verbeteren.’

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo