Nieuwbouw

Vernieuwd Tivoli-project komt tegemoet aan zorgen van de buurt

Vernieuwd Tivoli-project komt tegemoet aan zorgen van de buurt
Het vernieuwde Tivoli-project aan de Markgravelei in Antwerpen komt tegemoet aan de eerdere kritiek van de buurtbewoners. Dat blijkt uit nieuwe plannen die projectontwikkelaar Immpact en supermarktketen Lidl woensdag tijdens een infomarkt aan de buurt voorstelt. De meest opvallende vernieuwing? De nieuwe woonwijk - waarvan meer dan 3.000 vierkante meter groen wordt - is toegankelijker en beter geïntegreerd in de rest van de omgeving.

De eerste plannen van het Tivoli-project - een woonproject met een Lidl supermarkt op de voormalige site van groothandel Cashwell tussen de Markgravelei, de Pyckestraat en de Van Trierstraat in Antwerpen - deed drie jaar geleden stof opwaaien. In oktober 2015 besliste Lidl hierdoor om de stedenbouwkundige vergunning zelf in te trekken. Samen met de supermarktketen - die eigenaar is van de site - werkte projectontwikkelaar Immpact de afgelopen drie jaar aan nieuwe plannen die tegemoet komen aan de wensen van de buurtbewoners.

“Luisteren naar de buurt is steeds belangrijk en we staan altijd open voor zinvolle suggesties en aanpassingen als ze goed beargumenteerd zijn. De Vlaming schrikt wel eens van grootse bouwplannen, maar we realiseren ook altijd een meerwaarde voor de buurt.”

Jelle Roels, projectleider Immpact


Beter geïntegreerd

En die nieuwe plannen zijn best opmerkelijk: op de 8.900 vierkante meter grote site - genoemd naar de oude brouwerij Tivoli - komen in totaal 71 wooneenheden waarvan 34 appartementen met één, twee en drie slaapkamers, 26 grondgebonden woningen en 11 lofts. Daarmee is het vernieuwde project toch zo’n drie units kleiner dan de vorige plannen.

De voormalige brouwerij - met ruimte voor bijvoorbeeld een yoga-studio - blijft bovendien behouden en wordt volledig gerenoveerd. De voormalige brouwzalen zullen worden omgevormd naar lofts, waarbij het industriële karakter van de brouwerij bewaard wordt.

Al even opvallend is dat de nieuwe woonwijk in de Brederodewijk er in totaal 3.320 vierkante meter groen bij krijgt. Inwoners van de aangrenzende woningen in de Pyckestraat kunnen zelfs een tuin aankopen.

Voor projectontwikkelaar Immpact en Lidl - die met het project mikken op een mix van gezinnen, jongeren en ouderen - is de nieuwe site nu veel beter geïntegreerd in de omgeving en zo een goed voorbeeld van stadsontwikkeling anno 2019.

Tivoli-project Antwerpen

“Onze steden staan vol oude, monotone gebouwen die energie vreten en inefficiënt zijn. Wij willen van zulke verloederde sites bruisende én betaalbare woonbuurten maken met een goede mix van wonen, werken en winkelen. De aangepaste plannen voor het Tivoli-project passen perfect in deze filosofie.”

Jelle Roels, projectleider Immpact


Toegankelijker

Tot slot is er in het nieuwe Tivoli-project ook gewerkt aan mobiliteit en toegankelijkheid. Zo zijn er onder meer aanpassingen gebeurd aan de verkeersstromen en de in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarage. Er komt een ruime doorsteek voor voetgangers en fietsers naar het binnengebied die sporadisch gebruikt zal worden voor leveringen van Lidl en vuilnisophaling. Zo'n doorgang is in het verleden reeds succesvol gebruikt in bijvoorbeeld project Leopold in de Antwerpse binnenstad.

In het vernieuwde woonproject komen in totaal 179 parkeerplaatsen waarvan 87 als buurtparking ter beschikking worden gesteld, 2 Cambio-wagens en 480 bovengrondse fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers.

Tivoli-project Antwerpen

“Waar er voordien vijf verschillende kruisingen met het voetpad in de Markgravelei waren, hebben we nu alle verkeer gegroepeerd in één gemeenschappelijke toegang tot het project. Hiermee komen we specifiek tegemoet aan de vraag van het blindeninstituut aan de overkant van de straat om specifiek aandacht te besteden aan de veiligheid van hun bewoners en van schoolgaande kinderen.”

Jelle Roels, projectleider Immpact


De stadsontwikkelaar en Lidl bekijken op dit moment de mogelijkheden om voor hetzelfde blindeninstituut een revalidatie- en ontspanningsruimte of klaslokalen te voorzien.

Om de buurtbewoners volledig op de hoogte te brengen van de plannen voor de nieuwe woonwijk, organiseert Immpact samen met Lidl op woensdag 30 januari een buurtmarkt van 15u tot 19u op de site zelf in de Markgravelei. Pas na de gesprekken met de buurt wordt er een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ingediend.

Ook interessant