Architectuur

Vernieuwd Middelheimmuseum opent op 26 mei

Duurzaamheid staat centraal in het beeldende kunsten- en erfgoedbeleid van Antwerpen. De stad heeft de uitgesproken intentie om de beeldende kunstenstad van Vlaanderen te blijven en kiest voor een duurzame vernieuwing van de creatie en het aanbod. De laatste jaren versterkt Antwerpen, naast tijdelijke tentoonstellingen met gerenommeerde kunstenaars, het permanente aanbod van hedendaagse kunst in de stad. Het jaar 2012 staat in het teken van de vernieuwing van het Middelheimmuseum.

Op 26 en 27 mei 2012 is het feest. Het vernieuwde Middelheimmuseum opent voor het publiek. De metamorfose is ingrijpend: het museumterrein wordt aanzienlijk uitgebreid en de museum-infrastructuur wordt gemoderniseerd. Hiervoor werkt het Middelheimmuseum samen met gastcurator Paul Robbrecht. Robbrecht en Daem zullen een halfopen paviljoen, Het Huis, realiseren dat wordt ingehuldigd met een prestigieuze tentoonstelling van Thomas Schütte. De Middelheimcollectie wordt herbekeken en gerenommeerde kunstenaars als Ai Weiwei, Roman Signer en Philippe Van Snick stellen nieuw werk voor op maat van het museum. In het Braem-paviljoen brengen modeontwerpers Bernhard Willhelm en Jutta Kraus vanaf mei een eerste selectie van internationaal belangrijke stukken uit de Middelheimcollectie die te kwetsbaar zijn om buiten opgesteld te worden.

Tijdens de zomermaanden versterkt een kwaliteitsvol hedendaags aanbod midden in de stad het programma in het Middelheimmuseum. Antwerpen presenteert in de zomer van 2012 een tentoonstellingsaanbod dat een bezoek aan de kunst- en erfgoedstad meer dan de moeite waard maakt.

MIDDELHEIMMUSEUM: VOORTDUREND IN BEWEGING
Het Middelheimmuseum is een unieke instelling waar het verrassende samenspel tussen kunst en natuur voor bijzondere ervaringen zorgt. Het openluchtmuseum toont moderne en hedendaagse kunst in een groene parkomgeving. Stukken van onder meer Auguste Rodin, Henry Moore, Rik Wouters, Juan Muňoz, Panamarenko, Chris Burden, Dan Graham… geven een uniek overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst.

Jaarlijks nodigt het museum gerenommeerde of beloftevolle kunstenaars uit. Los van de 'white cube' van een museumzaal gaan zij in interactie met de eindeloze mogelijkheden van de parkruimte en de bestaande collectie. Dit stimuleert hen tot nieuw werk op maat van het Middelheimmuseum. Het museum werkte al samen met o.m. Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Yoshitomo Nara, Paul McCarthy, Chris Burden, Jan De Cock... In 2011 was Erwin Wurm te gast met zowel bestaand als nieuw werk.

Met jaarlijks ongeveer 250.000 bezoekers is het Middelheimmuseum een laagdrempelige toegangspoort tot de wereld van de hedendaagse beeldende kunst. Museale en recreatieve functies worden er optimaal samengebracht en moderne en hedendaagse kunst gaan er hand in hand.

MIDDELHEIMMUSEUM: VERNIEUWING IN 2012
Het Middelheimmuseum is voortdurend in beweging maar in 2012 ondergaat het museum en zijn collectie een grondige gedaanteverwisseling. Paul Robbrecht (1950, België) aanvaardde het gastcuratorschap en realiseert met zijn team Robbrecht en Daem een nieuw halfopen paviljoen.

Vijf hectare extra en moderne museuminfrastructuur
Dankzij de toevoeging van de bloementuin van het Nachtegalenpark (‘Hortiflora’) wordt het museumterrein met 5 hectare uitgebreid. Het beslaat voortaan maar liefst 30 hectare. Dit is voor het museum ook een uitgelezen kans om zijn infrastructuur te herbekijken en te verbeteren.

De integratie van ‘Hortiflora’ vraagt een nieuwe omheining. Op cruciale plekken komen nieuwe toegangen die het de bezoeker mogelijk maken zich vlot te bewegen vanuit het Nachtegalenpark doorheen het Middelheimmuseum. Verschillende nieuwe wegen worden aangelegd. Samen met stad Antwerpen wordt onderzocht hoe ook de functie van de Middelheimlaan beter afgestemd kan worden op de museumwerking, onder andere door veilige oversteekplaatsen.

Het stedelijk bedrijf stads- en buurtonderhoud/groen en begraafplaatsen geeft advies over, coördineert en realiseert belangrijke aanpassingen binnen het park: het snoeien, aanplanten en rooien van planten, het verwijderen van overbodig en plaatsen van nieuw hekwerk in en rond het park, (her)aanleg van parkwegen, het herstellen van een aantal grasperken, het leveren en plaatsen van nieuwe zitbanken en vuilnisbakken. Tevens bekijken de groendienst en het stedelijk bedrijf stadsontwikkeling of alle ingrepen kaderen in het uitgebreide landschapsbeheerplan voor het Nachtegalenpark. Dit plan werd door de bevoegde minister goedgekeurd in december 2010 en zet de richtlijnen uit voor de toekomst van het park.

Ook Kasteel Middelheim wordt (onder leiding van het stedelijk bedrijf patrimoniumonderhoud) gerenoveerd en geïntegreerd in de museumwerking. Een nieuw bezoekersonthaal met een gezellig café en een dynamische shop in het kasteel en een betere signalisatie in het park vervolledigen de fysieke omkadering van de collectie en de tijdelijke tentoonstellingen. Daarnaast worden ook de tentoonstellings-mogelijkheden (zie hieronder) en het publieksaanbod herbekeken. Uiteindelijk zal dit alles de positie van het Middelheimmuseum fel versterken: een gratis en gastvrij kunstenpark dat moderne en hedendaagse kunst van wereldformaat toont.

Nieuw paviljoen door Robbrecht en Daem met tentoonstelling Thomas Schütte
Op vraag van het Middelheimmuseum realiseren Robbrecht en Daem een halfopen paviljoen, Het Huis, op ‘Hortiflora’ om de tentoonstellingsmogelijkheden te maximaliseren. Het nieuwe stalen paviljoen zal aan kwetsbare werken beschutting bieden, zonder ze van hun omgeving te isoleren. Vanaf 2013 zullen in het nieuwe paviljoen en het omringende terrein tijdelijke tentoonstellingen plaatsvinden. De constructie wordt op 26 mei 2012 ingehuldigd met een exclusieve tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte (1954, Duitsland).

Het Middelheimmuseum heeft sinds lang een band met Thomas Schütte. In 1992 maakte hij voor het openluchtmuseum het Project for Middelheim en in 1993 werd zijn Tausend Zungen in de collectie opgenomen. Het werk Model for Sculpture Zoo, gemaakt voor de tentoonstelling Lang leve beeldhouwkunst!, maakt sinds 2006 deel uit van de collectie. Nooit eerder was er de gelegenheid om de kunstenaar een zeer verdiende solotentoonstelling te bieden, tot nu. De zomertentoonstelling van Schütte in het paviljoen van Robbrecht en Daem loopt tot 16 september 2012.

Robbrecht en Daem hebben heel wat ervaring op het snijvlak van architectuur en kunst, met onder meer de tentoonstellingspaviljoenen voor Documenta IX (1992) en de verbouwing van de Londense Whitechapel Gallery (waarvoor het architectenbureau in 2010 de RIBA Fellowship kreeg). Ze werken ook samen met kunstenaars bij architecturale ontwerpen: Gerhard Richter, Juan Muňoz, Christina Iglesias, Franz West, Raoul De Keyzer...