Woonleningen

Verdorie! Je staat op de zwarte lijst. Wat nu?

Verdorie! Je staat op de zwarte lijst. Wat nu?
Is het elke maand een hels karwei om de aflossingen van je lening correct terug te betalen? Of ben je inmiddels al op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) verzeild geraakt? Dan nog is het nog niet noodzakelijk ‘game over’ voor jou op de kredietmarkt. Maak een afspraak met een onafhankelijk kredietbemiddelaar. Hij bekijkt alle uitwegen voor jou

Bij de aanvraag van een krediet moet je de kredietgever kunnen bewijzen dat je de voorziene aflossingen zal kunnen betalen. Hij zal onder andere kijken naar je inkomsten, de stabiliteit van je werk en andere leningen die je lopen hebt. Je kredietaanvraag wordt aanvaard als de bank ervan overtuigd is dat je je lening correct zult kunnen aflossen.

Murphy slaat toe

Het lot kan je natuurlijk ongunstig gezind zijn. Denk aan het verlies van je baan, een aanslepende ziekte, een ongeval … je inkomsten dalen plots en de aflossingen wegen steeds zwaarder door. Loop je een betaalachterstand op bij je hypotheeklening, dan kan je negatief vermeld worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België, ook wel de zwarte lijst genoemd. Laat het zover evenwel niet komen! Onderneem meteen actie als je merkt dat je moeilijkheden hebt om je lening af te betalen. Ga eens langs bij een kredietexpert. Hij luistert naar je verhaal, stelt je enkele vragen en gaat vervolgens op zoek naar een oplossing.

Want die zijn er wel degelijk.
  • Je kan meerdere leningen hergroeperen. Al je schulden worden gegroepeerd in één lening, zodat je voortaan nog maar één maandlast afbetaalt in plaats van meerdere.
  • Je kan ook een herfinanciering van je hypotheeklening vragen, waarbij je je huidige lening volledig aflost en je tegelijkertijd een nieuwe lening afsluit. Je opteert dan bijvoorbeeld voor een lening met een langere looptijd, zodat je maandelijkse afbetalingen dalen en je wat meer financiële ademruimte krijgt.

Toch op de zwarte lijst? Paniek is niet nodig!

Ben je toch op de zwarte lijst beland, dan krijg je normaal gezien geen andere lening meer zo lang je een betaalachterstand hebt. Ook hierbij kan een onafhankelijk kredietbemiddelaar je helpen. Hij bekijkt hoeveel je totale schuldenlast bedraagt, welk bedrag je maandelijks kan afbetalen en hoe je dit met een lening kan oplossen.

Wat moet je onthouden? Wacht niet te lang voor je hulp zoekt! Je vermijdt dat je woning openbaar verkocht wordt, moesten de problemen niet meteen opgelost raken. Want dat is your worst nightmare.

Ook interessant