Verwarming & Sanitair

Veel te veel oldtimers op de Belgische verwarmingssnelweg

ATTB, de Associatie voor Thermische Technieken van België, geeft aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de trends en uitdagingen in de sector van verwarmingsketels, hybride ketels, warmtepompen en zonneboilers. Nieuwe energienormen en de nakende invoering van Ecodesign zullen naar verwachting een nieuwe stimulans geven aan de markt van energieperformante verwarmingssystemen. Het wegvallen van fiscale stimuli en de ongelijkmatig verdeelde overheidssteun waardoor de vervanging van verouderde installaties te traag verloopt, blijven niettemin voor een genuanceerde ongerustheid zorgen .
ATTB stelt vast dat de verkoop van verwarmingsketels in 2013 voor het tweede opeenvolgende jaar een dalende trend kende. Naar schatting bedraagt de daling 5% ten opzichte van 2012 waar al een daling werd vastgesteld van 10%. Deze trend is nog steeds het gevolg van het wegvallen van de fiscale premies in 2011. Hierdoor stellen heel wat particuliere en professionele eindgebruikers de zowel vanuit ecologisch als economisch standpunt noodzakelijke vervanging van hun ketel uit of kiezen ze voor een minder milieu-efficiënt alternatief. Gevolg is dat het aandeel verouderde en milieuonvriendelijke ketels in het totaal van het ketelpark te groot blijft. Het Belgisch ketelpark telt dus veel te veel oldtimers die de gebruikers onnodig veel geld voor onderhoud en herstel kosten en bovendien een onverantwoorde hoge uitstoot van CO2 veroorzaken. Als we ook in beschouwing nemen dat veel eigenaars van verouderde ketels zich niet houden aan de wettelijke verplichting van een regelmatig onderhoud kunnen we zeggen dat de negatieve ecologische en maatschappelijk impact van dit verouderend ketelpark nog verder toeneemt.

Uitdagingen voor een verwarmende toekomst

  • De volgende jaren zullen de E-peil-limieten in stijgende mate verstrengen om tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Europese energiebeleid. Lage-energiebouw (met een E-peil van max. 30) is tot op heden nog steeds geen evidentie. De verschillende stakeholders – van consument tot producent – zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen door te investeren in nieuwe technologieën en installaties waarbij de overheid voor voldoende ondersteuning zal moeten zorgen.
  • De sector verwacht dat de volgende jaren monovalente verwarmingssystemen plaats zullen moeten maken voor multi-energiesytemen waar de verwarmingsbehoeften van gebouwen en woningen door verschillende gecombineerde energiebronnen zullen ingevuld worden. Vooral op het vlak van renovatie moeten deze systemen vanwege hun technische voordelen gestimuleerd worden
  • De sector maakt zich terecht bezorgd om de promotie van bepaalde biomassaproducten zoals hout en pellets als alternatief voor verwarmingssystemen op conventionele en hernieuwbare energiebronnen. De luchtvervuiling die deze systemen veroorzaken ((koolstofmonoxide, roet, stikstofoxide en fijn stof) ligt volgens onderzoeken tot 40 keer hoger dan bij fossiele brandstoffen. Bovendien dreigt een grootschalige toepassing ervan ook de ontbossing te versnellen. Deze systemen kunnen dus geen volwaardig alternatief vormen voor andere verwarmingssystemen en kunnen zeker niet op grote schaal worden toegepast gezien de uitstoot ervan in tegenstelling tot de performante verwarmingsketels ongecontroleerd is.
  • De invoering van Ecodesign en de minimale rendementseisen voor ketels die vanaf oktober 2015 van kracht zullen zijn, zullen de ontwikkeling en installatie van energie-efficiëntere, performante systemen bevorderen . Deze normen zullen –indien ze voldoende ondersteund worden door het nationale beleid- leiden tot een renovatie van het thans verouderde ketelpark.
  • ATTB meent in deze context dat het debat moet heropend worden in welke mate de overheid de investeringen in energiezuinige technieken en installaties kan ondersteunen. De sector stelt vast dat de fiscale voordelen die er tot 2011 waren een positief klimaat hebben gecreëerd voor energieperformante toepassingen maar dat deze dynamiek sinds het wegvallen van deze stimuli deels is verdwenen...

Ook interessant