Veel minder SWT in de bouw, maar dat leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid

  BE   6 maart 2019 Bron: Confederatie Bouw
Veel minder SWT in de bouw, maar dat leidt niet tot meer arbeidsongeschiktheid
Nu het SWT, het vroegere brugpensioen, sterk verstrengd werd, stelt men vast dat het aantal oudere werknemers met arbeidsongeschiktheid fel is toegenomen. In de bouwsector is dat evenwel niet zo, blijkt uit onderzoek van de Confederatie Bouw. Tussen 2013 en 2016 nam het aantal nieuwe brugpensioendossiers in de bouw af met 43%, terwijl het aantal arbeidsongeschikte werknemers in de bouw tijdens diezelfde periode met 1% afnam. “Oudere bouwvakkers worden vaak ingezet als opleider voor nieuwe, jonge collega’s of krijgen lichtere taken, wat het voor hen, ondanks het zware beroep, draaglijk maakt om toch aan de slag te blijven”, zegt Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

De regels voor SWT (stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag) werden de afgelopen jaren stelselmatig verstrengd. Zo werd brugpensioen vanaf 2015 in een zwaar beroep zoals de bouw pas mogelijk vanaf 58 jaar in plaats van op de leeftijd van 56 jaar. Uit cijfers van Constructiv, een dienstverlenende organisatie voor alle partners in de bouwsector, blijkt dat het aantal nieuws SWT-dossiers in de bouw tussen 2013 en 2016 met 43% is afgenomen, van 1493 dossiers in 2013 tot 636 dossiers in 2016. Tijdens diezelfde periode is het aantal zieke of arbeidsongeschikte bouwarbeiders met 1% gedaald, van 74.691 in 2013 naar 74.036 in 2016. In de bouw blijkt meer arbeidsongeschiktheid als gevolg van een verstrengd brugpensioen dus absoluut niet het geval te zijn, terwijl dat zich in andere sectoren wel voordoet.

Robert de Műelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Wie werkt in de bouw verricht absoluut geen licht werk. Daarom is het essentieel dat we, in het kader van de langere loopbanen, oudere bouwvakkers andere taken geven. Zij kunnen bijvoorbeeld lichter werk verrichten, maar beter nog aan de slag zijn als opleider van nieuwe rekruten. Dat gebeurt nu al op heel wat werven, anders zouden de arbeidsongeschiktheidscijfers in onze sector hoger liggen. Die taak als opleider zal ook bijzonder nuttig zijn nu duaal leren belangrijker wordt. Oudere bouwwerknemers kunnen dan als mentor of tutor optreden voor deze leerlingen.”

De Confederatie Bouw geeft ook nog aan dat de digitalisering van de bouw, die jaar na jaar toeneemt, heel wat bouwarbeid minder belastend zal maken. Zo zal bijvoorbeeld BIM (building information modelling), een toepassing waarbij samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle partijen bij een bouwproject centraal staat, ervoor zorgen dat alle mogelijke fouten er digitaal worden uitgehaald, zodat er op de werf zelf niets opnieuw moet worden gemaakt. Dat spaart dus extra werk uit. Ook andere technologieën, zoals 3D printen en scannen of het gebruik van drones, zullen het werk op de werf voor een stuk verlichten.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo