Vastgoed

Vastgoed blijft een stabiele en veilige investering

Vastgoed blijft een stabiele en veilige investering
De hoge inflatie, stijgende rentes, verhoogde bouwkosten en bijkomende verplichtingen voor kopers, leiden tot wat voorzichtigheid op de vastgoedmarkt. Al is die voorzichtigheid slechts tijdelijk, stelt Heylen Vastgoed. Zij zien in vastgoed nog steeds een veilige investering.

De woelige economische context leidt tot een vastgoedmarkt in beweging. Kopers zijn voorzichtiger ten opzichte van voorgaande jaren. Vastgoedinvesteerders kiezen voor producten met een snel rendement, zijnde instapklaar of die op korte termijn opgeleverd worden en voldoen aan de laatste normen.

“Nieuwbouwprojecten die niet meteen opleverbaar zijn, genieten vandaag minder aandacht van investeerders. Vastgoed dat tussen de nul en de vijf jaar oud is, goed beantwoord aan de strengere criteria op vlak energiezuinigheid én meteen klaar is voor verhuur, geniet daarom bij veel investeerders momenteel de voorkeur.”

Cedric Vanhencxthoven, bestuurder Heylen VastgoedDe woonbehoefte neemt bovendien niet af, integendeel. Mensen zijn massaal op zoek naar een instapklare woning en de huurmarkt draait op volle toeren. Een goede EPC-waarde is tegenwoordig een van de belangrijkste voorwaarden geworden voor kopers en potentiële huurders. Dat toont zich ook in de prijs. Panden met een A label worden gemiddeld voor €357.154,90 verkocht ten opzichte van een pand met een E label, dat voor €302.879,10 op de markt staat. Ondanks die lagere prijs is de interesse in niet-energetische woningen sterk gedaald. De vastgoedmarkt komt wel uit een serieuze hausse waardoor een vertraging van de markt voor dergelijke woningen niet meteen een slecht teken hoeft te zijn.

“Niet-energetisch vastgoed heeft de afgelopen jaren duidelijk meegeprofiteerd van de prijsstijgingen. Dat wordt nu wat gecorrigeerd. Deze correctie, zal echter zorgen voor een stabielere vastgoedmarkt en zal de overheid helpen om gerichte maatregelen te treffen om het algemeen woningpatrimonium te renoveren en op te waarderen.”

Johan Heylen, bestuurder Heylen Vastgoed


De huidige situatie, schrikt kopers onder de 30 jaar niet af. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Enerzijds betreedt deze generatie voor het eerst de vastgoedmarkt waardoor ze de huidige situatie als normaal beschouwt. Anderzijds kan het besef meespelen dat als ze willen kopen, ze dit beter nu dan pas later kunnen doen. Deze groep krijgt ook meer dan ooit tevoren een ‘rugzakje’ mee van thuis om de aankoop van hun huis haalbaar te maken. Bovendien kunnen -30’ers op een langere termijn lenen en de betaling verder spreiden.

Ook de overheidsmaatregelen hebben een niet te onderschatten impact op de vastgoedmarkt. Een inmenging van de overheid gaat vaak ook gepaard met onduidelijkheid waardoor kopers een afwachtende houding innemen. Het recentste voorbeeld is de 6% BTW-regeling bij de aankoop van nieuwbouw, waarover continu nieuwe ballonetjes opgelaten worden. Dit creëert onzekerheid, waardoor kopers en verkopers afwachten.

Veilige en stabiele belegging

Ondanks de correcties op de markt, blijft vastgoed op basis van de analyse van Heylen Vastgoed een stabiele investering. Er wordt verwacht dat de rentestijgingen bijna achter de rug zijn, met zelfs een mogelijk lichte daling van de rente begin 2024. België heeft bovendien een zeer stabiele vastgoedmarkt. 70% van de Belgen is namelijk eigenaar van het pand waarin ze wonen. Johan Heylen blijft overtuigd dat vastgoed ook de komende jaren meerwaarde zal opleveren.

“De voorbije veertig jaar heeft vastgoed in ons land zich als een van de meest stabiele en performante investeringsobjecten bewezen. Dat de rendementen nu tijdelijk iets lager liggen, zal op de lange termijn geen afbreuk doen aan de waardevastheid van vastgoed.”

Cedric Vanhencxthoven, bestuurder Heylen Vastgoed

Ook interessant