Van Good Move naar Good Living

  BE   22 oktober 2021 Bron: Pascal Smet
Van Good Move naar Good Living
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) omkadert alle bouw- of renovatieprojecten en de inrichting van de openbare ruimte. In 2019 werd een wijzigingsproject onderworpen aan een openbaar onderzoek, met een resem opmerkingen als gevolg. Om rekening te houden met die opmerkingen en om nieuwe grootstelijke uitdagingen aan te gaan, heeft de regering Pascal Smet de opdracht gegeven om deze herschrijving van de GSV tot een goed einde te brengen. Dit leidde tot te ontstaan van Good Living, wat het instrument moet worden om Brussel future-proof te maken.

“Van het ontwerp van de stad van morgen heb ik geen administratieve of politieke zaak willen maken. Naar het voorbeeld van Good Move wilde ik inzetten op uitgebreide raadpleging. Ik heb me laten begeleiden door deskundigen om tot een ambitieuze, externe visie te komen. Oana Bogdan en haar expertencommissie hebben enorm, revolutionair werk verricht. Hun erg concrete en hun transversale aanbevelingen wijzen ons de weg. Ik wil dan ook dat Good Living, de nieuwe GSV, ambitieus, duurzaam en toekomstgericht is,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet.

“In de stad leven is een van de meest doeltreffende oplossingen tegen de massieve achteruitgang van de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. Architectuur is inmiddels een belangrijk onderdeel van een systematische tussenkomst om onze band met de natuur te herstellen. Om dat te bereiken is ruimte nodig. Ruimte die in de stad zeldzaam is. Daarom willen we via ‘Good Living’ de bestaande open ruimte en kwaliteiten daarvan als startpunt van ons grondgebied bekijken. Zo zetten we in op nieuwe vormen van stedelijke verdichting en op hoogwaardige, aanpasbare gebouwen. Dat alles in combinatie met meer beplanting en biodiversiteit. Elk project waar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is, moet worden beschouwd als een duurzame bijdrage aan onze stad als geheel. Dat kunnen we enkel bereiken als de besturen en overheden een gezamenlijke visie uitdragen die met de maatschappij wordt gedeeld: een Brusselse cultuur van kwaliteitsvolle stadsruimte,” verklaart Oana Bogdan, voorzitster van de Good Living-expertengroep.


Dit rapport bevat 23 aanbevelingen en 90 oplossingen.

Ze zijn niet alleen transversaal en gericht op de titels van de GSV als geheel, maar ook gericht op de verhouding van de GSV met andere hulpmiddelen of thema’s. In dat geval hebben ze specifiek betrekking op een welbepaalde titel van de GSV.

Transversale aanbevelingen:

  • Vereenvoudiging - qua regelgevend kader eerder de doelstelling dan het middel om er te geraken vastleggen.

  • Herziening van de titelstructuur - de belangrijkste titels in drie categorieën samenbrengen:
    Stedelijkheid, Open Ruimtes, Bewoonbaarheid

  • Versterken van de gezamenlijke behandeling van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en van de capaciteit van de administratie om in functie van de doelstellingen te motiveren


Thematische aanbevelingen:

7 aanbevelingen in de Titel Stedelijkheid

6 aanbevelingen in de Titel Open Ruimtes

7 aanbevelingen in de Titel Bewoonbaarheid

Uit respect voor het werk van de experten hebben we besloten om geen enkel onderwerp meer te belichten dan een ander, maar om u uit te nodigen om dit rapport te lezen.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo